Coen Teulings wordt universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht

Coen Teulings

De Universiteit Utrecht heeft een selecte groep hoogleraren benoemd tot universiteitshoogleraren. Dit zijn wetenschappers met een internationale en discipline-overstijgende visie en uitstraling. De Universiteit Utrecht is zeer verheugd met de komst van Coen Teulings. Rector Bert van der Zwaan: “Als Universiteit Utrecht zetten wij onder andere sterk in op interdisciplinair onderzoek naar instituties: wetten, gebruiken en organisaties die samen de vitaliteit van onze samenleving bepalen. Met Coen Teulings krijgt ons team er een topspeler bij.”

Ambitie

De komende jaren zal Teulings naast zijn lopende onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en de economie van steden, vooral onderzoek doen naar wisselwerking tussen economie enerzijds en de inzichten van andere disciplines anderzijds, zoals biologie, recht, politicologie, geschiedenis, en geografie. Hij zal dit onderzoek doen bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Teulings: “Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van de kwaliteit en ambitie in Utrecht. Ik verwacht veel van de samenwerking met wetenschappers in andere disciplines, wat cruciaal is voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma dat ik wil uitvoeren.”

Cambridge

Coen Teulings (1958) studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is momenteel hoogleraar Economie aan de Universiteit van Cambridge en deeltijd hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel artikelen gepubliceerd, onder andere over arbeidsmarktvraagstukken en inkomensongelijkheid. Teulings was voorheen directeur van Centraal Planbureau en directeur van het Tinbergen Instituut. Hij zal in de eerste helft van 2018 naast zijn werk voor de Universiteit Utrecht nog onderwijs blijven geven in Cambridge.

Universiteitshoogleraren

De Universiteit Utrecht heeft sinds 2002 een beperkte groep wetenschappers die benoemd zijn als universiteitshoogleraar. Een universiteitshoogleraar staat garant voor innovatief onderwijs en onderzoek en kan hieraan in volle vrijheid werken. Verder speelt een universiteitshoogleraar een profilerende rol in het academische en maatschappelijke debat.