Prof. dr. G. (Gerard) 't Hooft

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer 7.17
3584 CC Utrecht

Prof. dr. G. (Gerard) 't Hooft

Emeritus
Theoretical Physics (ITF)
030 253 5928
G.tHooft@uu.nl

Emeritus Hoogleraar Theoretische Natuurkunde.

Onderzoeksonderwerpen in het verleden:

Yang-Mills - ijktheorieen voor subatomaire deeltjes en hun interacties. Het Brout-Englert-Higgs-mechanisme. Magnetische monopolen. Kwantumchromodynamica (QCD) en het mechanisme van quark-opsluiting: quarks kunnen slechts in groepjes van twee (dwz een quark en een antiquark) of drie (drie quarks) voorkomen. Planaire diagrammen en N naar oneindig-limieten. Anomalieen en instantonen. Het U(1)-probleem. De grondslagen van de gekwantiseerde veldentheorieen. Zwaartekracht en kosmologie in 2 ruimtelijke dimensies. Algemene relativiteit, Kwantumgravitatie, en de kwantummechanica van zwarte gaten.

Huidige onderzoek is met name geconcentreerd op:

Kwantumgravitatie en de rol daarin van zwarte gaten. Conforme symmetrie in de zwaartekracht.  Grondslagen van de zwaartekracht en de kwantummechanica. Deterministische interpretatie van de kwantummechanica zoals Einstein zich die voorstelde. Modellen voor deterministische kwantumsystemen. De natuurkunde in het Planckse gebied. Uitbreiding van het Hamiltonformalisme in de klassieke mechanica naar de gehele getallen.

Ambassadeur van het Mars One projekt: een serieuze poging om een door mensen bewoonde nederzetting te creeren op de planeet Mars. 

Nobelprijs Natuurkunde 1999, met M. Veltman, voor het ophelderen van de kwantumstruktuur van de elektrozwakke wisselwerking in de Natuurkunde.


Nobelprijsuitreiking 1999
Leeropdracht
Gewoon Hoogleraar Theoretische Fysica