Wetenschap nog betrouwbaarder, efficiënter en relevanter maken.

Transitie naar Open Science

Om onderzoeksresultaten en hun maatschappelijke impact sneller en beter te realiseren, heeft de Universiteit Utrecht in 2017 gekozen voor de transitie naar Open Science. De universiteit wil daarmee de praktijk van het onderwijs en onderzoek de komende jaren fundamenteel veranderen.

Open Science vraagt om een open blik en open houding en heeft effect op de relatie met de maatschappij. Onderzoeksresultaten worden zo vroeg mogelijk vrij toegankelijk gemaakt voor anderen. Open Science raakt aan de inrichting van de onderzoek- en onderwijsagenda, het verandert onze manier van communiceren met elkaar en het contact met de samenleving. Open Science legt de nadruk op teamscience en heeft effect op hoe we in de wetenschap erkennen en waarderen en hoe we als collega’s met elkaar omgaan. De universiteit streeft naar minder individuele competitie en naar een open academische cultuur. 

De Universiteit Utrecht wil voorop lopen in deze transitie. Het College van Bestuur heeft daarom het Universiteit Utrecht Open Science Programma opgericht. Dit programma heeft als doel het stimuleren en faciliteren van onderzoekers om Open Science in de praktijk te brengen. 

Vijf thema's

De omvang van een open science-programma kan zeer breed zijn. Om focus toe te voegen, is het Universiteit Utrecht Open Science Programma ingericht rondom de volgende vijf thema's: