Wetenschap meer open en nog betrouwbaarder, efficiënter en relevanter maken.

Universiteit Utrecht Open Science Programma

De Universiteit Utrecht wil open science promoten als onderdeel van haar belofte om de wetenschap meer open en nog betrouwbaarder, efficiënter en relevanter voor de samenleving te maken. Om verder te gaan in de ambitie die is uitgezet in het strategische plan, heeft de Rector Magnificus opdracht gegeven tot de oprichting van een taskforce, ondersteund door een universitaire bibliotheekwerkgroep, om een Open Science Programma op te stellen voor de periode 2018-2021.

De Universiteit Utrecht wil voorop lopen in open science. Het College van Bestuur heeft daarom het Universiteit Utrecht Open Science Programma opgericht. Dit programma heeft als doel het stimuleren en faciliteren van onderzoekers om Open Science in de praktijk te brengen. 

Vier thema's

De omvang van een open scienceprogramma kan zeer breed zijn. Om focus toe te voegen, is het Universiteit Utrecht Open Science Programma ingericht rondom de volgende vier thema's: