Hans de Bresser benoemd tot Dean Regionaal Onderwijs

profielfoto Hans de Bresser

Het College van Bestuur heeft per 1 september 2022 Hans de Bresser, hoogleraar Teaching and learning environment Earth Sciences en voormalig vice-decaan onderwijs bij de faculteit Geowetenschappen benoemd als Dean Regionaal onderwijs. Hij gaat het universitaire project aan de Universiteit Utrecht met regionale onderwijspartners leiden.

Het project Universiteit Utrecht en regionale onderwijspartners komt voort uit de bijzondere verantwoordelijkheid die de universiteit voelt voor het onderwijs in de stad en regio Utrecht. Om meer voor het onderwijs in Utrecht te kunnen betekenen, heeft de universiteit in het Strategisch Plan 2020-2025 de ambitie uitgesproken om de reeds bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en om samen de handen ineen te slaan om het lerarentekort terug te dringen, de toegankelijkheid van het onderwijs en de gelijke kansen te vergroten. Om deze ambitie te realiseren, heeft het College van Bestuur per 1 september 2022 Hans de Bresser benoemd tot Dean Regionaal onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

Het is fantastisch wat er binnen de universiteit allemaal al aan samenwerkingen en projecten loopt met partners in de regio. Met versterken en verbinden kunnen we er nog meer uithalen

Drie pijlers

De Dean Regionaal onderwijs Universiteit Utrecht geeft leiding aan het universitaire project en regionale onderwijspartners. Het project kent drie pijlers, te weten:

 1. De opleiding en professionalisering van leraren
 2. Het onderzoek naar onderwijs
 3. De lange leerlijn: kansengelijkheid en talentontwikkeling.

In de komende maanden zal de Dean voor elk van de drie pijlers een trekker benoemen en samen met hen een integrale agenda opstellen.

Professionaliseren van leraren, onderzoek naar onderwijs en talentontwikkeling

  Vervolgens zullen Dean en trekkers samen met de onderwijspartners in de stad en regio Utrecht, van primair- tot hoger beroepsonderwijs, de agenda verder uitwerken. Door gebruik te maken van elkaars kennis- en vakkenaanbod en professionals, wil de universiteit komen tot concrete oplossingen voor het terugdringen van tekorten en het aantrekkelijker maken van het leraarschap, meer prioriteit te geven aan wederkerigheid bij het agenderen van onderzoeksvragen op het gebied van onderwijs en het verder bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en de ontwikkeling van talent.

  Het project 'UU en regionale onderwijspartners' is ondergebracht bij de Directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek. Projectleider van het project is Marie-Jet Fennema.

  Over Hans de Bresser

  Hans de Bresser is hoogleraar Teaching and learning environment Earth Sciences. Hij was eerder onder meer onderwijsdirecteur van de opleiding Aardwetenschappen, vice-decaan onderwijs van de faculteit Geowetenschappen, directeur van het Honours College Geowetenschappen, voorzitter van de taskforce onderwijscarrière Universiteit Utrecht, en lid van de advisory board van het Centre of Academic Teaching.

  Over Marie-Jet Fennema

  Marie-Jet Fennema is beleidsmedewerker bij de Directie SO&O en is onder meer betrokken bij diverse initiatieven rond de lerarenopleiding en aansluiting met scholen in de stad en regio Utrecht.