Diversity Dean John de Wit: “Diversiteit is niet altijd zichtbaar”

Hoogleraar John de Wit is de nieuwe UU-brede Diversity Dean. Hij bouwt voort op het werk van zijn voorganger, emeritus-hoogleraar Janneke Plantenga. “Een stevig fundament om samen verdere stappen te zetten op het vlak van gelijkheid, diversiteit en inclusie.”

John de Wit wil doorgaan met de huidige koers van het EDI-programma. “Diversiteit kent verschillende perspectieven en komt in vele dimensies en facetten. Diversiteit van medewerkers en studenten verrijkt het academisch debat. Iedereen verdient gelijke kansen.”

De komende jaren geeft De Wit samen met programmamanager Brigitte Prieshof leiding aan de uitvoering van het programma Equality, Diversity & Inclusion. Als voorzitter van de adviserende EDI Stuurgroep bewaakt De Wit samen met programmamanager Prieshof de voortgang én de focus op doelstellingen. Daarover zegt hij: “Ik zie het als mijn opdracht om verbinding te maken met alle faculteiten en onderdelen van de universiteit. Samen gaan we werk maken van concrete acties op de hoofddoelen uit het meerjarenplan.”

Midterm review

Dit voorjaar zijn in het kader van de EDI midterm review verschillende studenten en medewerkers gesproken over hoe zij de inhoud, structuur en communicatie van het EDI-programma beoordelen. Diversiteit en inclusie heeft draagvlak, toont de review aan. En: er zijn een aantal thema’s die de komende jaren meer accent kunnen krijgen. Genoemd worden inclusief onderwijs; neurodiversiteit en onzichtbare beperkingen; eerste generatie studenten; en diversiteit en inclusie in onderzoek. De Wit: “Met het EDI-programma als centraal uitgangspunt gaan we daar met specifieke acties, debat en discussie aandacht aan geven.”

Oktober diversiteitsmaand

De nieuwe Diversity Dean spreekt de wens uit dat alle medewerkers en studenten zich bij onze universiteit welkom, veilig en gewaardeerd voelen. “Dat moet je waar kunnen maken. Overkoepelend – en minstens zo belangrijk – gaat het wat mij betreft dan ook om het realiseren van nog meer bewustzijn en betrokkenheid van medewerkers en studenten bij gelijkheid, diversiteit en inclusie.” Diversiteitsmaand oktober haakt daaropin met verschillende evenementen.

Op de agenda de komende weken staan onder andere een diversiteitssymposium en een workshop over het maken van een inclusief curriculum. Het nieuwe dashboard Belonging@UU studentsurvey wordt gelanceerd. De Diversity Dinner Dialogues heeft toegankelijkheid en eerstegeneratiestudenten als thema. Kortom, een letterlijk divers programma. De Wit: “Medewerkers en studenten die zichzelf als wat meer divers zien, krijgen een podium. Zo ontstaan er punten van herkenning en erkenning, ook voor wie nog niet klaar is voor dat podium.”

Coming Out Day

Woensdag 11 oktober is er met het hijsen van de regenboogvlag aandacht voor Coming Out Day. “Een symbolisch en tegelijkertijd belangrijk moment. We geven het signaal af dat iedereen, ook LHBTQ+’s, zichzelf moet kunnen zijn en zich veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen op onze universiteit.”

Persoonlijke thema’s 

“Logischerwijs kunnen mensen zowel zichtbaar van elkaar verschillen (geslacht, etniciteit) als onzichtbaar (competenties, kennis)”, benadrukt De Wit, die daarmee tot slot refereert aan meer persoonlijke thema’s. “Voor mij geldt bijvoorbeeld dat mijn diversiteit vermoedelijk voor de meeste mensen niet zichtbaar is.” De Wit is getrouwd met een man en was eerste generatie student, wat zich heeft doorgezet naar academisch leiderschap. “Zaken die allemaal niet op mijn voorhoofd staan geschreven.”
De Wit hoopt dat deze persoonlijke thema’s herkenning en inspiratie kunnen geven en dat hij wellicht een voorbeeldrol voor medewerkers en studenten kan vervullen. “Tegelijkertijd heb ik er ook over nagedacht, doet mijn niet-zichtbare diversiteit ertoe? Wordt het gewaardeerd? Ja, ik denk dat het een kracht is. Je mag divers zijn zonder dat dat meteen opvalt.” 

De komende weken geeft Diversity Dean John de Wit acte de présence tijdens Oktober Diversiteitsmaand. Hij neemt onder andere deel aan Diversiteit is van Iedereen Samen, symposium in de Sonnenborgh

Profiel John de Wit: maatschappelijk betrokken

Hoogleraar Sociale Wetenschappen John de Wit is sinds de oprichting lid van de EDI Stuurgroep en actief betrokken bij de facultaire EDI Commissie. Uit zijn profiel spreekt een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Sinds drie jaar is hij voorzitter van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS), daarnaast is er het lidmaatschap van de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM. Ook is De Wit als docent betrokken bij Health in society, Introductie gedragswetenschappen en bij Social Change Approaches. Het zijn slechts enkele voorbeelden van zijn vele bijdragen aan wetenschap, onderzoek en onderwijs.

“Ik lever graag een actieve bijdrage aan het vinden van relevante oplossingen voor actuele thema’s”, verklaart hij zijn grote betrokkenheid bij actuele vraagstukken uit de samenleving.

Houd het werkbaar en concreet

Portretfoto van Janneke Plantenga
Janneke Plantenga

Emeritus-hoogleraar Janneke Plantenga was de eerste Diversity Dean (2020-2023). Begin september droeg ze het spreekwoordelijke stokje over aan John de Wit. Hoe kijkt ze terug op haar Diversity Dean-periode? “De afgelopen jaren is er veel bereikt, en daar ben ik trots op. Met veel positieve energie is het soms taaie thema Equality, Diversity & Inclusion tastbaar, werkbaar en concreet gemaakt. Zeer zichtbaar is het 570 meter lange regenboogfietspad, een vrolijk makend project van en voor iedereen. Daarnaast zijn er grote stappen gezet op het inclusieve curriculum en is het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de UU gestegen. We zien een grotere culturele diversiteit onder medewerkers en studenten. Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk is de heldere structuur die het EDI-thema kenmerkt. De ambitieuze doelen worden vertaald in concrete acties en activiteiten, inclusief een zekere prioritering. Dit geeft structuur en zorgt voor voorspelbaarheid en herkenbaarheid. Het doet me goed dat dat wordt voortgezet.”