Voor de meest getalenteerde en ambitieuze studenten heeft de Universiteit Utrecht extra uitdagende honoursprogramma’s.

Honoursonderwijs aan de Universiteit Utrecht is niet simpelweg meer, maar het is anders, in diepgang en in vorm.

Honoursstudenten ontwikkelen zich tot excellente academici

Verdieping en verbreding

Honoursstudenten verdiepen zich binnen hun eigen discipline. Daarnaast ontwikkelen ze zich tot excellente academici die in staat zijn complexe vraagstukken gezamenlijk vanuit meerdere perspectieven te benaderen.

Een Utrechts honoursprogramma kent zowel verdiepende als verbredende elementen. Een deel van het programma wordt binnen de major gevolgd, een deel daarbuiten.

Vraaggestuurd

Honoursonderwijs is vraaggestuurd: studenten kunnen in hoge mate zelf invulling geven aan hun honoursprogramma zodat talenten en ambities optimaal ontwikkeld kunnen worden.

Young Leaders League
Young Leaders League (YLL), Honoursonderwijs aan de Universiteit Utrecht

Community

Studenten en docenten vormen samen een honourscommunity, waarin studenten en docenten elkaar inspireren en stimuleren. Er is ruimte voor eigen initiatief van studenten. Deelname aan extracurriculaire activiteiten versterkt de honourscommunity.

Internationaal

Een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt vraagt om academici en wereldburgers die in staat zijn over nationale en culturele grenzen te kijken en op internationaal niveau te functioneren. Honoursstudenten doen daarom internationale ervaring op in het kader van hun honoursprogramma.