Honoursonderwijs aan de Universiteit Utrecht

Voor gemotiveerde studenten die meer uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht een ruim aanbod aan honoursprogramma’s. Hiermee kijken studenten over de grenzen van hun opleiding en vakgebied heen of specialiseren zij zich juist in hun wetenschapsgebied.

De honoursprogramma’s stimuleren studenten actief om te werken aan hun talenten en ambities. Deze geven ook aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en vaardighedenonderwijs. Het onderwijs is vraaggestuurd: studenten geven in hoge mate zelf invulling aan hun eigen honoursprogramma. Daarnaast krijgen eigen initiatief en extracurriculaire activiteiten veel ruimte.

Verdieping en verbreding

Het honoursonderwijs binnen de Universiteit Utrecht kent twee verschillende vormen: verdiepend vakspecifiek onderwijs en verbredend interdisciplinair onderwijs.

Vakspecifiek honoursonderwijs

Verschillende faculteiten bieden vakspecifieke honoursprogramma’s aan, in zowel de bachelor als de master. Hiermee verdiepen studenten hun kennis van hun vakgebied nog meer naast hun reguliere studieprogramma.

Interdisciplinair honoursonderwijs

Het universiteitsbrede UU Honours College biedt interdisciplinair onderwijs op bachelor- en masterniveau. Hier kunnen studenten hun kennis juist verbreden.

Honours community

Studenten, docenten en alumni vormen binnen het honoursonderwijs samen een honours community, waarin zij elkaar inspireren en stimuleren. Zij staan goed met elkaar in contact en maken gebruik van elkaars kennis en inspiratie. Door de grote internationale instroom heeft de honours community een divers karakter.