Community Engaged Learning

Community Engaged Learning (CEL) aan de Universiteit Utrecht verrijkt en versterkt klassiek universitair onderwijs, door rechtstreekse dialoog met de samenleving. In CEL stellen docenten, studenten en maatschappelijke partners stevige vragen over ingewikkelde maatschappelijke kwesties en zoeken creatieve oplossingen door langdurig contact en wederkerige betrokkenheid. Deze gezamenlijke verkenning en dit wederzijds leren zijn middelen voor een hoger doel: het verbinden van de universiteit en de samenleving in een langdurige relatie.

Samen leren over maatschappelijke vraagstukken

Onderzoek, onderwijs en leren kunnen niet exclusief worden gedefinieerd of uitgevoerd binnen de kaders van de universiteit: er is een noodzaak voor een directe dialoog met de samenleving. Daarom is Community Engaged Learning gestoeld op de wederzijdse relaties tussen studenten, docenten en maatschappelijke partners, waarin zij allen van elkaar leren.

Voor studenten biedt CEL niet alleen de mogelijkheid om te reflecteren op praktijkervaring; het is bovenal een vormende ervaring over welke rol zij in de toekomst kunnen spelen in de samenleving. Voor docenten biedt CEL een kans om te leren van nieuwe partners en om nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek te ontwerpen. Voor maatschappelijke leiders is CEL een kans om nieuwe inzichten en aanpakken te verkrijgen voor de problemen waar zij voor staan – en om anderen te onderwijzen over de vraagstukken die zij allen belangrijk vinden.

Studenten vliegen het vraagstuk op een andere manier aan, waardoor je de best of both worlds hebt.

Sarah Vredeveld
Projectleider Gemeente Nieuwegein

Meerwaarde door wederkerigheid

Belangrijk bij Community Engaged Learning is de nadruk op het sámenwerken met maatschappelijke partners en het leren van elkaar. James Kennedy, voorzitter programmaraad: "Het is cruciaal dat dit proces wederkerig is. Juist daarin zitten de leerervaringen, voor zowel de studenten als de samenwerkingspartners, en daardoor verkleinen we de kloof tussen de universiteit en de samenleving."

Ervaringen met Community Engaged Learning

Lees meer over hoe onze studenten, docenten en samenwerkingspartners het samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken hebben ervaren.

Onderzoek naar Community Engaged Learning

James Kennedy is benoemd tot universiteitshoogleraar op het gebied van CEL. Lees meer over zijn onderzoek en visie in zijn oratie ‘Back to the Sixties? Community Engaged Learning en de toekomst van de universiteit’.

Meer informatie?

Op het UU intranet vinden docenten handvatten en ondersteuning voor het ontwikkelen van CEL-onderwijs.

Informatie voor docenten (login via intranet)

Meer weten?

Bekijk de inspiratiefolder of neem contact op met het Centre for Academic Teaching and Learning via cat@uu.nl.

Contact

Voor algemene vragen over Community Engaged Learning kan je contact opnemen met Kim Zunderdorp (programmamanager) en Roos van Lin (programmasecretaris).

Daarnaast heeft elke faculteit en college van de Universiteit Utrecht een ambassadeur die de ontwikkelingen rond Community Engaged Learning coördineert: