Community Engaged Learning

Community Engaged Learning (CEL) bij de Universiteit Utrecht is onderwijs waarin studenten, docenten en externe partners samenwerken aan gedeelde maatschappelijke vraagstukken. We bouwen aan gelijkwaardige relaties waarin we duurzaam samenwerken. Zo ontstaan nieuwe inzichten voor complexe problemen en leiden we studenten op tot maatschappelijk betrokken burgers en professionals. De UU streeft ernaar dat maatschappelijke betrokkenheid van studenten verankerd is in alle opleidingen. 

Op deze pagina

Op deze pagina lees je meer over wat CEL is, wat kenmerkend is voor CEL aan de Universiteit Utrecht en de ambitie van de UU met deze vorm van onderwijs.

Medewerker of docent?

Ben je medewerker of docent aan de Universiteit Utrecht, kijk dan op intranet voor meer informatie, handvatten en ondersteuning voor het ontwikkelen van CEL-onderwijs.

Informatie voor docenten (login via intranet)

Community Engaged Learning aan de UU

Ambitie: CEL is onderdeel van het curriculum

De UU streeft ernaar om de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te verankeren in elke opleiding. CEL wordt gestimuleerd en ondersteund als onderwijsvorm om invulling te geven aan deze doelstelling. Het programma CEL is opgericht om de ontwikkeling van CEL onderwijs te faciliteren, onder andere via subsidies en trainingen voor docenten. Op het UU-intranet kunnen docenten alle informatie vinden over de beschikbare ondersteuning. 

In alle faculteiten

Bij de UU geloven we dat CEL op veel verschillende manier ontwikkeld en toegepast kan worden., waarmee het ook inzetbaar is in de meer exacte wetenschappen. Met onze werkwijze stimuleren we de ontwikkeling en inbedding van CEL-cursussen in alle faculteiten: van Geesteswetenschappen tot Bètawetenschappen en alles daartussen in. Elke faculteit heeft een specifieke CEL-ambassadeur als aanjager van deze ontwikkeling. 

Minimale componenten

Wat betekent het om Community Engaged Learning 'te doen'? Community Engaged Learning activiteiten worden vaak niet in één keer opgebouwd en het kan enige tijd duren om ze te ontwikkelen. Aan de Universiteit Utrecht is er een (minimale) definitie die deelnemers na verloop van tijd kunnen verdiepen. 

Minimale componenten die een activiteit CEL maken zijn:

  • De betrokkenheid van ten minste één externe partner buiten de grenzen van het hoger onderwijs
  • Directe interactie tussen die partner(s) en zowel studenten als docenten
  • Een focus op maatschappelijke vraagstukken van gemeenschappelijk belang, inclusief aandacht voor de systemische aspecten van dat vraagstuk
  • Reflectie van studenten. Deze reflectie verbindt persoonlijke ervaring met die van andere betrokkenen. In CEL is dit ontdekkingsproces minstens zo belangrijk als het geleverde product.

Streven naar wederkerige en langdurige relaties

Het streven naar wederkerige samenwerkingen en een gelijkwaardige relatie, waarin de bijdragen (kennis, ervaringen, etc.) van alle betrokkenen als even waardevol wordt gezien, is een belangrijk kenmerk van CEL. Daarnaast wil de UU langdurige relaties opbouwen met haar externe partners, zodat onderling vertrouwen kan groeien en de samenwerking na verloop van tijd verder verdiept kan worden. 

Diverse partners 

CEL kan verschillende ‘communities’ buiten de universiteit betrekken, afhankelijk van het specifieke publieke goed dat wordt nagestreefd:

  • Minder bedeelde of achtergestelde groepen, met ook mogelijke belangenbehartiging voor hen
  • Gemeenschappen gecentreerd rond een specifieke plek (buurten, straten, enz.)
  • Professionele organisaties (zoals NGO's, overheidsinstellingen) die op zoek zijn naar inzichten om hun eigen maatschappelijke missie beter te begrijpen  
  • (Commerciële) onderzoeksinstituten waarbij gezamenlijke (ethische) reflectie en het streven naar een publiek goed de belangrijkste doelen zijn

Onderzoek naar Community Engaged Learning

Binnen de UU wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van CEL. Vragen die hierin centraal staan zijn bijvoorbeeld ‘Hoe draagt CEL bij aan de missie van de universiteit?’, ‘Wat is de meerwaarde van CEL voor alle betrokkenen?’ en ‘Hoe zet je duurzame relaties op met externe partners?’.

Voorbeelden en ervaringen

Studenten vliegen het vraagstuk op een andere manier aan, waardoor je de best of both worlds hebt.

Sarah Vredeveld
Projectleider Gemeente Nieuwegein

Contact en samenwerken

Programmateam

Het programmateam Community Engaged Learning bestaat uit James Kennedy (voorzitter, dean), Kim Zunderdorp (programmamanager) en Roos van Lin (programmasecretaris). Voor vragen over CEL aan de UU kan je contact opnemen met Roos van Lin.

Ambassadeurs

Samenwerken met de UU

Als bedrijf of maatschappelijke organisatie is het mogelijk om een vraagstuk uit te zetten bij docenten en studenten van de Universiteit Utrecht. Hiervoor neem je contact op met U-Collaborate in Education.