Community Engaged Learning

Kan uw organisatie een frisse blik en de nieuwste kennis gebruiken? Bent u benieuwd wat het talent van nu en de leiders van de toekomst uw organisatie kunnen bieden? Laten we dan samen optrekken.

Onze studenten en docenten gaan graag het avontuur aan: zij werken samen met externe partners aan maatschappelijke vraagstukken. Zo leren we allemaal van elkaar. Neem contact op met Kim Zunderdorp om de mogelijkheden te bespreken!

De Utrecht Data School is een voorbeeld van hoe onze studenten een innovatieve bijdrage leveren aan externe organisaties.

Studenten vliegen het vraagstuk op een andere manier aan, waardoor je de best of both worlds hebt, enerzijds de theorie en anderzijds de praktijk.

Sarah Vredeveld
Projectleider Gemeente Nieuwegein

Huidige voorbeelden van Community Engaged Learning aan Universiteit Utrecht zijn:

Meer weten?

Neem contact op met programmamanager Community Engaged Learning, Kim Zunderdorp

We werken samen aan een beter wereld

Het programma Community Engaged Learning komt voort uit onze ambitie om voor alle studenten aantrekkelijke mogelijkheden te bieden binnen ons onderwijs om samen te werken met overheid, bedrijven en burgers. Op deze manier werken onze studenten samen aan maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, inclusiviteit en gezondheidsvraagstukken.

Wij geloven dat Community Engaged Learning de weg voorwaarts is voor ons onderwijs. Via dit programma werken wij aan onderwijs dat van meerwaarde is voor studenten, de universiteit en externe partners. Studenten leren van de maatschappij en de maatschappij leert van studenten. Vanwege de grote waarde van deze wisselwerking ondersteunen we onze docenten bij de ontwikkeling van onderwijs hiertoe.