De faculteit Geesteswetenschappen omvat de disciplines geschiedenis, kunst, filosofie, muziek, literatuur, taal, religie en media. Ons onderwijs en onderzoek zijn primair gericht op het bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. Lees meer over ons profiel.

Nieuws

Bron: toverlantaarninstallatie.blogspot.nl
14 juni 2017
Twee studententeams van de opleiding HKU Media werkten samen met onderzoeker Sarah Dellman aan een project over toverlantaarns.
Prof. dr. Chris Stolwijk
12 juni 2017
Per 1 juni 2017 is Chris Stolwijk benoemd tot hoogleraar Nederlandse kunstgeschiedenis in internationale context, 1800-1940.
7 juni 2017
Nike Stam was op 6 juni 2017 te gast Nieuws en Co om te praten over haar onderzoek naar tweetaligheid onder Ierse geleerden in de middeleeuwen.
RSS

Agenda

© iStockphoto.com/stevecoleimages
22 juni 2017 - 25 juni 2017
Conferentie georganiseerd door de Alcohol and Drugs History Society
© iStockphoto.com/jacktheflipper
23 juni 2017 16:15 - 17:30
In zijn proefschrift analyseert Jesper Verhoef hoe een Nederlands zelfbeeld gecreëerd werd in een tijd van Amerikanisering en mediatisering (1919-1989).
© iStockphoto.com/BraunS
23 juni 2017 18:00 - 19:15
Hanneke Tuithof verdedigt 23 juni haar proefschrift over vakdidactische kennis van Nederlandse geschiedenisdocenten in de context van een nieuw examenprogramma.
RSS