De Universiteit Utrecht werkt samen met het UMC Utrecht op het gebied van (bio-)medisch onderwijs en onderzoek. De uitvoering vindt plaats in het UMC Utrecht en gebeurt onder verantwoordelijkheid van het UMC Utrecht.

Veranderingen in de maatschappij beïnvloeden hoe we met gezondheid omgaan. Door technologische innovatie nemen we steeds meer gezondheidsinformatie zelfstandig tot ons. Als samenleving worden we steeds ouder, diverser en mobieler. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee.

Fit for the Future is onze onderwijsstrategie die bestaat uit projecten en activiteiten rondom acht thema's.