De Universiteit Utrecht werkt samen met het UMC Utrecht op het gebied van (bio-)medisch onderwijs en onderzoek. De uitvoering vindt plaats in het UMC Utrecht.

De Nieuwe Utrechtse School

Hijmans van den Berghgebouw

De Nieuwe Utrechtse School staat voor samenwerking tussen disciplines in het opleiden van (toekomstige) professionals op het gebied van zorg en gezondheid. We leiden studenten en lerenden op tot creatieve probleemoplossers. Professionals die kritisch kunnen denken, die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de samenleving, die communicatief en technisch vaardig zijn. Actief betrokken bij grote maatschappelijk uitdagingen binnen het gezondheidsdomein. We leiden teamspelers op die een leven lang willen leren, en die beschikken over een combinatie van wetenschappelijke kennis, medemenselijk inzicht en toekomstbestendige vaardigheden. Deze visie verwerkelijken we door in te zetten op innovaties en aandacht voor specifieke thema's.