Wat ons allen bindt is de werking van onze planeet ofwel 'systeem aarde' en de interactie met menselijk handelen.

De faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft de ambitie om wereldleidend te zijn in onderwijs en onderzoek op het gebied van het systeem aarde en duurzaamheid, van lokale tot mondiale schaal. We onderzoeken de aarde: van de aardkern tot en met het aardoppervlak tot en met het menselijk (ruimte)gebruik op de aarde. Duurzaamheid staat daarbij centraal als overkoepelend thema. Met de unieke combinatie aan expertise in bèta- en gammadisciplines in één faculteit kunnen we onze ambitie waarmaken. 

Onderwijs en onderzoek vinden plaats in een open en inspirerende omgeving, met ruimte voor creativiteit, debat en kritische reflecties. We zoeken vernieuwing in de disciplines en we stimuleren interdisciplinaire samenwerking. Ons doel is om verder te werken aan een diverse en inclusieve omgeving waar alle medewerkers en studenten uitgedaagd worden in hun professionele ontwikkeling.

Twee mensen in labjassen die zand op een opstelling leggen, met camera's boven hun hoofd.

Maak kennis met onze mensen.

Medewerkers