Innovatie, ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht werken intensief samen met andere organisaties en instellingen.

Deze samenwerking leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Mogelijkheden per faculteit:

UtrechtVC brengt partijen bij elkaar

Samenwerking tussen organisaties, bedrijfsleven en onderzoekers creëert meerwaarde. UtrechtVC, het Utrechtse kennisvalorisatieprogramma, brengt deze verschillende partijen bij elkaar. Samen realiseren zij kennisuitwisseling en helpen ze economische en/of maatschappelijke waarde te creëren.

Website UtrechtVC

Ondernemerschap

De Universiteit Utrecht biedt ondersteuning wanneer door onderzoekers ontwikkelde kennis geschikt is om als een product op de markt te brengen, of wanneer ze een eigen onderneming willen opzetten. Partners hiervoor zijn UtrechtInc, Utrecht Holdings en het Utrecht Center for Entrepreneurship.