Samenwerking en samenleving

Maatschappelijke impact

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie werkt actief samen met overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Samen willen wij innovatieve antwoorden vinden op vragen die in de maatschappij leven. De faculteit streeft naar maatschappelijke impact door verbinding tussen wetenschap en de samenleving in maatschappelijke projecten, publiek debat en kennisoverdracht.

Partners en samenwerking

Wij werken actief samen met bedrijven en overheden. De samenwerking met externe partijen leidt tot waardevolle activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek waaraan onze studenten en onderzoekers bijdragen.

Daarnaast is onze faculteit betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden met vooraanstaande nationale en internationale kennisinstellingen