Samenwerken

De faculteit Bètawetenschappen hecht veel belang aan samenwerking. Zowel als kennispartner voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als in gezamenlijk onderzoek met andere kennisinstellingen. Hiermee zet de faculteit zich in voor een krachtige gezamenlijke kennisontwikkeling en het verbinden van wetenschap en praktijk.

Ondersteuning bij samenwerking

Het eerste aanspreekpunt voor samenwerkingen van onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen is het Research Support Office (RSO), dat alle onderzoekers in de faculteit ondersteunt bij het vinden van externe financiering voor hun onderzoek en het aangaan van (publiek-private) samenwerking met externe partners. Meer informatie over het RSO kan worden gevonden op de Research Support Office pagina en contact met het RSO van de faculteit is mogelijk via e-mail naar science.rso@uu.nl.

Daarnaast zijn er verschillende Utrechtse instanties die wetenschappers ondersteuning bieden op het gebied van innovatie en ondernemerschap:

Bedrijven die samen met wetenschappers van de Universiteit Utrecht op zoek willen naar oplossingen voor meer of minder concrete problemen, kunnen terecht bij diverse gespecialiseerde instituten. Bijvoorbeeld bij een van de onderzoeksinstituten van de faculteit Bètawetenschappen.

Voorbeelden van samenwerking