De faculteit Bètawetenschappen hecht veel belang aan samenwerking. Zowel als kennispartner voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als in gezamenlijk onderzoek met andere kennisinstellingen. Hiermee zet de faculteit zich in voor een krachtige gezamenlijke kennisontwikkeling en het verbinden van wetenschap en praktijk.

Verschillende Utrechtse instanties bieden wetenschappers ondersteuning bij innovatie en ondernemerschap. Het Utrecht Valorisation Center is de verbindende schakel tussen de universiteit en de markt en biedt ondersteuning bij het valoriseren van kennis. Bedrijven die samen met wetenschappers van de Universiteit Utrecht op zoek willen naar oplossingen voor meer of minder concrete problemen, kunnen ook terecht bij diverse instituten binnen en buiten de faculteiten.