Onderzoek in opdracht

Op zoek naar een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op een vraag? Of kampt de organisatie met een probleem dat om onderzoek vraagt? Neem dan contact op met onderstaande contactpersoon en informeer naar de mogelijkheden voor onderzoek in opdracht.

Voor wie?

Organisaties, zoals kenniscentra, milieugroeperingen, buurtcomités, belangenverenigingen, scholen, bedrijven, brancheorganisaties en (lokale) overheden kunnen een beroep doen op de expertise van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Hoe werkt het?

Een beleidsmedewerker van de faculteit toetst binnengekomen vragen en bekijkt of ze aansluiten bij het onderzoek van  Sociale Wetenschappen. Als dat zo is, worden de vragen doorgespeeld naar de relevante afdeling(en). In overleg met u als opdrachtgever wordt een onderzoeksplan gemaakt. Voor het uit te voeren onderzoek rekent de Faculteit Sociale Wetenschappen een vergoeding voor de kostprijs. Uiteraard draagt de Universiteit Utrecht zorg voor een resultaat met een gedegen wetenschappelijke kwaliteit.

Wie doet het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren onderzoekers met expertise op het betreffende onderwerp. Zij worden soms ondersteund door bachelor- of masterstudenten. In overleg worden de precieze mogelijkheden besproken.

Expertisegebieden

  • cultuur
  • gedrag
  • gezondheid
  • maatschappelijke vraagstukken
  • methoden en statistieken
  • multiculturalisme
  • opvoeding
  • onderwijs
  • welzijn

Formulier

Een concrete onderzoeksvraag? Vul het formulier in, dan nemen wij contact op. 

Stage

Onder bepaalde voorwaarden kan een onderzoek uitgevoerd worden in het kader van een stage door een masterstudent. Bij stages moet de stagiair in staat worden gesteld om onder begeleiding academische vaardigheden te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding ligt bij de stage-instelling.  De begeleider moet een academisch geschoolde senior onderzoeker zijn. Als u een vacature voor een stage heeft, kunt u die aanbieden op de vacaturesite van Sociale Wetenschappen.

Een specifieke stage voor psychologiestudenten kunt u aanbieden op de stagebanken van de psychologieafdelingen. Neem hiervoor contact op met de betreffende stagecoördinator. Op de pagina 'Stage psychologie' vindt u een overzicht van de verschillende afdelingen van psychologie met verwijzingen naar de contactpersonen.