Samenwerking met het voortgezet onderwijs

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan de samenwerking met de circa 50 partnerscholen uit de regio Utrecht, zodat we het voortgezet onderwijs samen kunnen verdiepen en verrijken.

Dit doen wij door gezamenlijk te werken aan onderzoek, ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten.

Partners

Vanuit de Universiteit Utrecht zetten onderstaande partners zich in voor het voortgezet onderwijs.

Aansluiting VO-WO
Aansluiting VO-WO is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs.

Freudenthal Instituut
De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en professionalisering bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.

Honours Trajectum Utrecht  (HTU)
HTU is een programma waarbij ambitieuze en nieuwsgierige leerlingen uit de 2e en 3e klas havo en vwo van aangesloten scholen uit Utrecht extra onderwijs kunnen volgen, om hun Nederlandse taalvaardigheid en kennis van de wereld te ontwikkelen.

Onderwijsadvies & Training 
Onderwijsadvies & Training ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs in hun ambities, traint docenten gedurende hun hele loopbaan en biedt maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken.

Universiteitsmuseum Utrecht
Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie.

U-Talent
U-Talent draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het onderwijs in havo en vwo, en realiseert een goede aansluiting met het hoger onderwijs. U-Talent organiseert activiteiten voor havo/vwo leerlingen en docenten.