Profiel

De Universiteit Utrecht is een brede, internationale onderzoeksuniversiteit met een sterke band met de stad en de regio. Onze wortels reiken tot ver in het verleden (1636). De kwaliteit is al jaren terug te zien in de hoge posities die we innemen op internationale ranglijsten als de Shanghai Ranking en de Times Higher Education Ranking. Onderwijs en onderzoek zijn bij de Universiteit Utrecht sterk met elkaar verbonden. Mede doordat we investeren in vernieuwende onderwijsconcepten is het studiesucces van onze studenten hoog. 

Betere toekomst
Christiaan Eijkman
Nobelprijswinnaar Christiaan Eijkman

De Universiteit Utrecht brengt wetenschappers voort die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving, zoals medeontdekker van de vitamine: Christiaan Eijkman. Wetenschappers van het verre verleden tot nu, maken de universiteit tot wat zij nu is en samen zorgen zij voor een betere toekomst voor ons allemaal.

Ruimte voor diverse invalshoeken
A professor and his assistent sample results from a lab-machine

Vanuit uiteenlopende perspectieven werken we in ons onderzoek wereldwijd samen aan maatschappelijke sleutelvraagstukken. We richten ons op vier thema’s waarin alle wetenschapsgebieden samenkomen: Life Sciences, Pathways to Sustainability, Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies.

Studiesucces
Aanbod HO

In Nederland zijn we koploper op het gebied van onderwijsvernieuwingen, zoals het University College, de Basiskwalificatie Onderwijs voor docenten en hoogleraren met een onderwijsleerstoel. Het Utrechts onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend onderwijs, flexibiliteit en keuzevrijheid voor studenten en continue professionele ontwikkeling van docenten.

Gelijke kansen
Internationale vlaggen aan een lijn
Gelijke kansen voor iedereen

Het is onze overtuiging dat een divers samengestelde gemeenschap bijdraagt aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving en een krachtig academisch debat. Daarom spant de universiteit zich intensief in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen voor iedereen.