Wat nu nodig is, is een geïntegreerde aanpak. Niet alleen inzoomen, maar ook uitzoomen

De duurzaamheidscrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De opwarming van onze atmosfeer en oceanen, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling en aantasting van onze bodem, water en lucht. Wat nu nodig is, is een geïntegreerde aanpak. Niet alleen inzoomen, maar ook uitzoomen. Systemen hangen sterk met elkaar samen en we moeten ze analyseren als samenhangende kwesties om ervoor te zorgen dat oplossingen voor het ene niet ten koste gaan van andere. We moeten inzicht in het natuurlijke systeem combineren met kwesties van rechtvaardigheid en gelijkheid. Alleen dan vinden we paden naar een duurzame wereld voor iedereen. Lees meer over onze visie en de uitdagingen waar we voor staan.

In onze Thematische Netwerken vinden onderzoekers met verschillende expertises elkaar rond maatschappelijk relevante en herkenbare duurzaamheidsvraagstukken. Juist door deze kruisbestuiving en het samenbrengen van expertises vinden we oplossingen en antwoorden.

Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact met ons op.