Hoe dragen instituties bij aan de vorming en versteviging van open samenlevingen?

Zijn de bestaande formele en informele instituties opgewassen tegen uitdagingen als groeiende sociaaleconomische ongelijkheid, de macht van 'big tech', terrorisme, discriminatie, de klimaatcrisis en wantrouwen in overheid en wetenschap? En, als de huidige instituties falen, hoe kunnen wij ze aanpassen om beter bij te dragen aan open en veerkrachtige samenlevingen? Alleen door gezamenlijke inspanningen en een constructieve dialoog kunnen we kennis en oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van onze tijd. Lees verder