Onderwijsinnovatie

De Universiteit Utrecht werkt met haar docenten aan het onderwijs van de toekomst. Naast opleiding en bijscholing faciliteert zij innovatie door de docenten zelf.

Geld en middelen voor innovatieve onderwijsideeën

‘Communicate!’ is een van de projecten die voortkomen uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs.

Innovatie vergt tijd en geld. De Universiteit Utrecht stelt dit beschikbaar via de Educatieve Middelen Pool, het Teaching Fellowship Programme en het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs. De docent als professional staat hierbij centraal als initiator van de innovatie.

Centre for Academic Teaching and Learning

Alle initiatieven rondom onderwijsinnovatie vallen onder het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) van de Universiteit Utrecht. Het CAT stimuleert en faciliteert naast onderwijsinnovatie ook docentprofessionalisering en Scholarship of Teaching & Learning.

Experimenteren met nieuwe onderwijsvormen

Binnen het project Future Learning Spaces wordt geëxperimenteerd met nieuwe concepten om te verkennen hoe de fysieke leeromgeving kan bijdragen aan de Utrechtse onderwijsvisie. Kijk op de website van Future Learning Spaces voor een uitgebreid overzicht.

Onderwijs met statafels, een digitale Learning Table, blended onderwijs met een Lightboard… In het Teaching & Leaning Lab kan het allemaal. Experimenteren met en onderzoek naar innovatieve onderwijsvormen staat hier centraal.