Hoe ontwikkelt onze jeugd zich?

Dynamics of Youth zoekt antwoord op cruciale vragen voor toekomstige generaties. Om inzicht te krijgen hoe kinderen en jongeren (0 - 24 jaar) zich optimaal kunnen ontwikkelen als volwassenen in een veranderende wereld?

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen doordat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in de toekomst met onderzoek naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Ga je met maatschappelijke vraagstukken aan de slag,
begin dan bij de kinderen.

Uitgelicht