Verkiezingen

Verkiezingen Personeel en Studentgeleding Faculteitsraad Bètawetenschappen 2019

In 2019 zijn er verkiezingen voor de personeel en studentengeleding van de Faculteitsraad. De Personeelsgeleding word voor 2 jaar gekozen, de studenten voor 1 jaar

Om je kandidaat te kunnen stellen is het belangrijk dat je als personeel in dienst bent van de faculteit of beursaal bent, en als student staat ingeschreven bij een van de opleidingen van de Bètafaculteit.  

Dit kun je vanaf 4 maart 2019 zelf controleren via een link op de website.

Als je voldoet aan de eisen kun je je kandidaat stellen voor het district waar je in dienst bent resp. van je hoofdopleiding. Een student kan zich ook kandidaat stellen voor het district “Studenten-algemeen”. Vul hiervoor het kandidaatstelling formulier (onderaan deze pagina) volledig in, ook met de gegevens van je medekandidaten. Als jouw lijst nu al in de Raad vertegenwoordigd is heb je geen ondersteuners nodig. Begin je een nieuwe lijst dan moet je 20 ondersteuners vinden die ook werken resp. studeren aan de Bètafaculteit.

Scan de lijst in en mail deze naar de Kiescommissie Science.kiescommissie@uu.nl

Hieronder een overzicht van data en deadlines:(alles in 2019)

4 maart tot 18 april Inzage kiesregisters via website
18 maart tot 18 april             Kandidaatstelling; stuur gedurende deze periode je kandidatenlijst in        
23 april   In kennis stelling als er iets niet in orde is met de kandidaatlijst
24-26 april Periode om het geconstateerde verzuim te herstellen
29 april  Bekendmaking kandidaat lijsten in openbare vergadering
20-22 mei  Verkiezingen
23 of 24 mei Bekendmaking uitslag verkiezingen

Als je inhoudelijk vragen hebt over het raadswerk kun je het beste contact opnemen met een van de huidige raadsleden.

Voor procedurele vragen Science.kiescommissie@uu.nl

De Kiescommissie van de Faculteit Bètawetenschappen

  • Mies van Steenbergen(vz)
  • Vacature (secr)
  • Soete Meertens (lid)

Belangrijke documenten