Verkiezingen

Verkiezingen personeels- en studentengeleding Faculteitsraad Bètawetenschappen 2019

In 2019 zijn er verkiezingen voor de personeels- en studentengeleding van de Faculteitsraad. Personeelsleden worden voor 2 jaar gekozen, studenten voor 1 jaar.

Om je kandidaat te kunnen stellen, is het belangrijk dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Personeel (WP en OBP): op 1 maart in dienst bent van de faculteit of bursaal bent bij de faculteit;
  • Student: op 1 maart staat ingeschreven bij een van de opleidingen van de faculteit Bètawetenschappen.  

Dit kun je vanaf 4 maart 2019 zelf controleren via een link op deze website.

Als je voldoet aan de eisen kun je je kandidaat stellen voor het district* waar je in dienst bent of een opleiding volgt. Een student kan zich ook kandidaat stellen als ‘student algemeen’.

Download hiervoor het kandidaatstelling formulier (onderaan deze pagina) en vul dit volledig in, ook met de gegevens van je eventuele medekandidaten.

  • Normaal gesproken moet je je kandidaatstellingformulier laten ondertekenen door 20 personen (ondersteuners) die werken resp. studeren aan de faculteit Bètawetenschappen. Deze personen mogen geen andere lijst ondersteunen of zelf kandidaat zijn (niet op jouw lijst en niet op een andere lijst). Maar als je toestemming hebt van het huidige raadslid uit jouw district, dan kun je je kandidaat stellen met zijn/haar bestaande lijst en hoef je zelf niet op zoek naar ondersteuners. Zie de website voor een overzicht van de huidige raadsleden per district.

Nadat alle gegevens zijn ingevuld scan je de lijst en mail je deze naar de Kiescommissie Science.kiescommissie@uu.nl. Je ontvangt dan een bevestiging dat deze ontvangen is. En uiterlijk 23 april ontvang je bericht of er aanvullingen nodig zijn

*De faculteit Bètawetenschappen is onderverdeeld in 7 districten: departement Biologie, departement Farmaceutische Wetenschappen, departement Informatica, departement Natuurkunde, departement Scheikunde, departement Wiskunde en Bedrijfsvoering (hieronder vallen alle domeine: Human Resources, Huisvesting & Arbo, Bestuurlijke ondersteuning, Finance en Control, Communicatie, Instrumentatie, Onderwijs- en studentenzaken, Onderzoek- en valorisatiebeleid, Botanische Tuinen). Omdat er geen studenten vallen binnen het district Bedrijfsvoering, kunnen studenten zich ook kandidaat stellen als raadslid ‘student algemeen’.

Hieronder een overzicht van data en deadlines:(alles in 2019)

4 maart tot 18 april Inzage kiesregisters via website
18 maart tot 18 april             Kandidaatstelling; stuur gedurende deze periode je kandidatenlijst in        
23 april   In kennis stelling als er iets niet in orde is met de kandidaatlijst
24-26 april Periode om het geconstateerde verzuim te herstellen
29 april  Bekendmaking kandidaat lijsten in openbare vergadering
20-22 mei  Verkiezingen
23 of 24 mei Bekendmaking uitslag verkiezingen

Als je inhoudelijk vragen hebt over het raadswerk kun je het beste contact opnemen met een van de huidige raadsleden.

Voor procedurele vragen Science.kiescommissie@uu.nl

De Kiescommissie van de Faculteit Bètawetenschappen

  • Mies van Steenbergen(vz)
  • Karin Hens (secr)
  • Soete Meertens (lid)

Belangrijke documenten