Verkiezingen studenten geleding Faculteitsraad 2022

Vastestelling Kandidaten en verkozen verklaring

Vaststelling kandidatenlijst faculteitsraadsverkiezingen 20 mei 2022

Overeenkomstig artikel 8 van het Kiesreglement heeft de Kiescommissie Bètawetenschappen een onderzoek ingesteld naar de kandidaten die tijdens de periode van 4 maart tot en met 19 april 2022 zijn gesteld voor de studentenzetels.

STUDENTEN

 

 

 

departement:

lijst:

kandidaten:

verkiezingen nodig?

Natuurkunde

SONS

Saban Caliskan

Nee

Farmaceutische

wetenschappen

Farmaceutische

wetenschappen

Emma Holler

 

Nee

Biologie

Biologie

Ids Jaarsma

Nee

Scheikunde

Scheikunde

Renate Baarslag

Nee

Wiskunde

WOL

Casper Bruijning

Nee

Algemeen

Bèta Belang

Jasmijn den Hollander

Nee

De kiescommissie heeft in openbare vergadering van 25 april 2022 beslist dat de voornoemde kandidaten geldig zijn gesteld.

De Kiescommissie besluit dat alle kandidaten zijn benoemd voor de periode 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023

De Kiescommissie van de Faculteit Bètawetenschappen besluit dat ingevolge artikel 9 van het Kiesreglement dat er geen stemming wordt gehouden voor de geleding studenten.

Hieruit volgt dat er voor het district Informatica een vacature ontstaat voor de periode 2022-23

 

Praktische informatie:(download van documenten)

 

Tijdschema verkiezingen