Verkiezingen Faculteitsraad Bétawetenschappen 2024

Er komen nieuwe verkiezingen aan!

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Bètawetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels.

In 2024 zijn er van 13 tot en met 15 mei verkiezingen voor de studentengeleding en bij de personeelsgeleding voor het opvullen van vacatures bij het departement Natuurkunde en de Bedrijfsvoering.

 Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Medewerkers en studenten kunnen zich van 7 maart tot en met 11 april 2024 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kan jezelf zelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de huidige vertegenwoordiger in de Raad
  • Je kan zelf een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaat stellen.

Praktische informatie:

in het kort

Donderdag 7 maart – Donderdag 11 april 2024 12:00

  • De kiesregisters liggen ter  inzage tot einde kandidaatstelling en
  • Indienen lijsten kandidaatstelling F-raad

Dinsdag 23 april 2024 15:00

Maandag 13 t/m woensdag 15 mei 2024

  • Verkiezingen

Donderdag 16 mei 2024

  • Uitslag in openbare bijeenkomst in het KBG om 12:45

Neem voor meer info contact op met de kiescommissie Science.Kiescommissie@uu.nl