Verkiezingen

Verkiezingen studentengeleding Faculteitsraad Bètawetenschappen 2020

Klik hier voor het door het Centraal Stembureau vastgestelde tijdschema voor de verkiezingen van 2020.

Verkiezingen personeels- en studentengeleding Faculteitsraad Bètawetenschappen 2019

Van 20 tot 22 mei 2019 zijn er verkiezingen geweest voor de Faculteitsraad Bètawetenschappen. Hieronder volgt een opsomming van de verkozen leden voor de raad. Onderaan de pagina de proces-verbalen van de uitslagen.

Voor de personeels geleding zijn verkozen voor de periode van 1-9-2019 tot 31-8-2021

Domeinen                                         Caroline Rutten

Wiskunde                                          Frans van Dam

Informatica                                       Iris Ren

Scheikunde                                       vacature

Farmaceutische wetenschappen        Johan Rozenbrand

Natuurkunde                                     Gerhard Blab

Biologie                                             Mike Boxem

Voor de Student geleding zijn verkozen voor de periode van 1-9-2019 tot 31-8-2020

Algemeen                                         Lorenzo Sierra Perez

Wiskunde                                          Elise van den Broek

Informatica                                       Yentel van Dop

Scheikunde                                       Winnie Henderson

Farmaceutische wetenschappen        Rob Lek

Natuurkunde                                     Luuk Goode

Biologie                                             Roman Monte

De Kiescommissie van de Faculteit Bètawetenschappen

  • Mies van Steenbergen(vz)
  • Karin Hens (secr)
  • Soete Meertens (lid)

Belangrijke documenten