Verkiezingen Studentgeleding Faculteitsraad Bètawetenschappen 2018.

In 2018 zijn er verkiezingen voor de studentengeleding van de Faculteitsraad. De Personeelsgeleding is in 2017 gekozen voor twee jaar.

Om je kandidaat te kunnen stellen is het belangrijk dat je als student staat ingeschreven bij een van de opleidingen van de Bètafaculteit.  Dit kun je vanaf 6 maart 2018 zelf controleren via een link op de website.

Als je voldoet aan de eisen kun je je kandidaat stellen voor het district van je hoofdopleiding. Of je stelt je kandidaat voor het district “Studenten-algemeen”.

Vul hiervoor het kandidaatstelling formulier (onderaan deze pagina) volledig in, ook met de gegevens van je medekandidaten.

Als jouw lijst nu al in de Raad vertegenwoordigd is heb je geen ondersteuners nodig. Begin je een nieuwe lijst dan moet je 20 ondersteuners vinden die ook studeren aan de Bètafaculteit.

Scan de lijst in en mail deze naar de Kiescommissie Science.kiescommissie@uu.nl

Hieronder een overzicht van data en deadlines: 

6 maart tot 5 apri Inzage kiesregisters via website
1 maart tot 5 april  Kandidaatstelling; stuur gedurende deze periode je kandidatenlijst in
9 april  In kennis stelling als er iets niet in orde is met de kandidaatlijst
10-12 april Periode om het geconstateerde verzuim te herstellen
16 april  Bekendmaking kandidaat lijsten in openbare vergadering om 13.00 u in DdW-M2.01
14-16 mei Verkiezingen
18 mei Bekendmaking uitslag verkiezingen, 12.45-13.15 u, KBG 1e verdieping, bij de trappen

Als je inhoudelijk vragen hebt over het raadswerk kun je het beste contact opnemen met een van de huidige raadsleden. Voor procedurele vragen Science.kiescommissie@uu.nl

De Kiescommissie van de Faculteit Betawetenschappen

  • Mies van Steenbergen(vz)
  • Johan Rozenbranb (secr)
  • Rogier Simons(lid)

 

Kiesreglement

Kandidaatstelling formulier