Verkiezingen 2020

De verkiezingen zijn voor bij en dit is de nieuwe samenstelling van de Faculteitsraad

De Uitslag

de samenstelling van de studentengeleding voor de periode 1-9-2020 tot 31-8-2020 is als volgt

 • Algemeen                                                    Franka Jesse
 • Wiskunde:                                                   Lizanne van der Laan
 • Natuurkunde:                                             Sarah Prendergast
 • Biologie:                                                     Anna Wiersma
 • Scheikunde:                                              Dylan van Tongeren
 • Farmaceutische Wetenschappen:          Marleen Joustra
 • Informatica:                                                Vacature

de samenstelling van de perseoneels geleding is op een punt gewijzigd

 • Scheikunde    Bert Jansen

Onderaan vind u de procesverbalen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van de kiescommise via  Science.kiescommissie@uu.nl

De Kiescommissie van de Faculteit Bètawetenschappen bestaat uit de volgende leden:

 • Mies van Steenbergen (vz)
 • Karin Hens (secr)
 • Demian van Gurp (studentlid)

Belangrijke documenten