Duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

De Universiteit Utrecht concentreert haar onderzoek rondom vier strategische thema’s: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Bij het zoeken naar slimme en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vervult de wetenschap een sleutelrol. Met de vier strategische thema’s levert de Universiteit Utrecht een belangrijke bijdrage aan vraagstukken over gezondheid, bestuur, klimaat, milieu en opvoeding.

Dynamics of Youth

Dynamics of Youth onderzoekt de ontwikkeling van jongeren in een snel veranderende samenleving. Wie loopt risico en hoe zorgen we voor een optimale individuele en maatschappelijke ontwikkeling?

Meer over het thema Dynamics of Youth (in het Engels).

Institutions for Open Societies

Wat is de bijdrage van instituties, de formele en informele regels van het menselijk handelen, aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie?

Meer over het thema Institutions for Open Societies (in het Engels).

Life Sciences

Infectieziekten, waaronder besmettingen van dier op mens, en chronische ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten, zijn belangrijke maatschappelijke problemen die vragen om nieuwe medicijnen en technologieën.

Meer over het thema Life Sciences (in het Engels).

Sustainability

De Universiteit Utrecht levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, door het delen van wetenschappelijke kennis, maar ook door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Meer over het thema Sustainability (in het Engels).