Strategische thema's

Wereldwijd samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken van de toekomst.

Ons multidisciplinaire onderzoek richt zich op vier thema's: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. In deze thema's werken onderzoekers vanuit diverse expertises samen met maatschappelijke partners aan maatschappelijke sleutelvraagstukken. 

Meisje met koptelefoon

Dynamics of Youth

Dynamics of Youth onderzoekt de ontwikkeling van jongeren in een snel veranderende samenleving. Wie loopt risico en hoe zorgen we voor een optimale individuele en maatschappelijke ontwikkeling?

Crossroads respresenting unwritten and written traffic rules

Institutions for Open Societies

Wat is de bijdrage van instituties, de formele en informele regels van het menselijk handelen, aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie?

Life Sciences

Life Sciences-onderzoek in Utrecht is divers en vormt daarmee een mooie afspiegeling van de lange en rijke geschiedenis van de Universiteit Utrecht, haar strategische partners en samenwerkingspartners. Gezamenlijk streven wij elke dag weer naar het creëren van duurzame oplossingen voor onze voortdurend veranderende wereld en werken wij aan een gezonde toekomst voor volgende generaties.

Pathways to Sustainability

Wat is er nodig om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren? Pathways to Sustainability draagt bij aan een duurzame toekomst met behulp van transdisciplinair onderzoek. Wetenschappers vanuit de geestes-, natuur- en sociale wetenschappen werken samen met externe partners. Zo ontwikkelen zij een duurzame samenleving.