Universiteit Utrecht in nationale onderwijsrankings

Een aantal Nederlandse rankings richt zich specifiek op onderwijs. Elk jaar vindt met de Nationale Studenten Enquête (NSE) een tevredenheidsonderzoek plaats. De NSE zelf is geen ranking. Wel gebruiken Elsevier en Keuzegids de resultaten uit de NSE voor rankings: respectievelijk 'Beste Algemene Klassieke Universiteiten' en 'Beste Brede Klassieke Universiteiten'. Hoe staat de Universiteit Utrecht ervoor?

Universiteit Utrecht en Avans Hogeschool winnaars Beste studies 2017.

In deze onderwijslijsten staat de Universiteit Utrecht doorgaans in de top 3. Op dit vlak is de Universiteit Utrecht een sterke speler op het vlak van innovatie en interdisciplinair onderwijs.

De Nederlandse onderwijsrankings

Nationale Studenten Enquête

Studiekeuze123 voert een enquête uit onder enkele honderdduizenden studenten van hogescholen en universiteiten. Zij bevragen onder andere de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van docenten, de studiefaciliteiten en hoe uitdagend het onderwijs is. Dit is eigenlijk geen ranglijst, maar een tevredenheidsonderzoek. Elsevier en Keuzegids gebruiken dit onderzoek om hun ranglijsten samen te stellen.

Elsevier Beste Studies

De Nationale Studenten Enquête vraagt studenten 'Geef aan hoe tevreden je bent over je opleiding in het algemeen'. Dit vormt de basis voor de ranglijst van Elsevier. Dit opinieblad middelt de antwoorden van de voltijdstudenten. Van het aantal opleidingen dat op deze manier wordt beoordeeld, bekijkt Elsevier hoeveel opleidingen positiever dan gemiddeld worden beoordeeld.

Keuzegids

De Keuzegids rekent resultaten van de Nationale Studenten Enquête om naar een rapportcijfer en neemt dan binnen verschillende opleidingsrichtingen het gemiddelde. De richtingen die zij hanteren zijn onderwijs, communicatie, kunst en cultuur, recht en bestuur, economie, sociaal, gezondheid, aarde en milieu, exact en ICT, techniek en interdisciplinair.

Naast de Nederlandse onderwijsrankings rangschikken internationale rankings universiteiten op onderzoeks- en onderwijsprestaties. De Universiteit Utrecht scoort hierin steevast als beste universiteit van Nederland.