Nicolaas Bloembergen

Nobelprijs voor Natuurkunde (1981)

Nicolaas Bloembergen
Nicolaas Bloembergen (1920-2017)

Relaxatietheorie, laser en maser

Nicolaas Bloembergen begon in 1938 aan zijn studie natuurkunde in Utrecht. Toen de tweede wereldoorlog begon veranderde het studentleven drastisch. Bloembergens professor werd door de Duitsers verwijderd van de universiteit waardoor Bloembergen zijn examen moest halen door zelfstudie en de weinige colleges die nog geboden werden.

'Nuclear Magnetic Relaxations'

Het was ook geen verrassing dat Bloembergen direct na de bevrijding vertrok naar de Verenigde Staten. Waar kon hij immers in het vernielde Nederland promotieonderzoek doen? Hij promoveerde aan Harvard. Zijn proefschrift over Nuclear Magnetic Relaxations werd een standaardwerk dat nog vele malen herdrukt zou worden. Bloembergens destijds revolutionaire relaxatietheorie is nu volop in gebruik in de geneeskunde voor het bekijken van inwendige organen en weefsels.

Nobelprijs

Later in zijn leven ging Bloembergen terug naar de Verenigde Staten waar hij laser en maser bestudeerde. Voor dit onderzoek heeft hij in 1981 de Nobelprijs gekregen samen met zijn collega Arthur Schwalow en de Zweed Kai Siegbahn: ' Eigenlijk hebben we iets heel eenvoudigs gedaan', meende hij later. 'We namen een standaard optica leerboek en stelden bij elke paragraaf de vraag wat er zou gebeuren als de intensiteit zeer hoog werd. We wisten bijna zeker dat we in dat domein een heel nieuw soort natuurkunde moesten tegenkomen' (de Volkskrant, 24 november 1990). 

Nicolaas Bloembergengebouw

De Universiteit Utrecht vernoemt haar gebouwen op het Utrecht Science Park naar prominente medewerkers die grote invloed hadden op hun vakgebied, de samenleving of de Universiteit zelf. Het Nicolaas Bloembergengebouw is de thuishaven van de NMR Spectroscopy onderzoeksgroep (Engelstalige website)