Leopold Stephan Ruzicka

Nobelprijs voor Scheikunde (1939)

Leopold Stephan Ruzicka
Leopold Stephan Ruzicka

Synthetische structuur van musketone en civetone ontrafeld

Ruzicka was uit Zürich naar de Universiteit Utrecht gekomen vanwege het hoge wetenschappelijke niveau van het scheikunde onderzoek.

Organische chemie

Hij was met name geïnteresseerd in de organische chemie die uitgegroeid was tot een van de belangrijkste onderwerpen van de natuurwetenschappen.

Ruzicka zocht, zoals zoveel wetenschappers, naar de natuurwetenschappelijke grondslagen van het leven en bouwde hierbij verder op onder andere de theorie over de ruimtelijke ligging van atomen van een andere Utrechtse Nobelprijswinnaar: Van 't Hoff.

Het vertrek van deze geleerde die een der grootsten op het gebied der organische scheikunde is, betekent een groot verlies voor Utrecht en voor ons land. Op het gebied van de reukstoffen heeft hij een wereldberoemde naam. Een van zijn grootste ontdekkingen was de synthetische bereiding van muskus.

Utrechts Dagblad, 24 juni 1929

Musketone en civetone

Ruzicka ontdekte bij zijn onderzoek van de natuurlijke geurstoffen dat musketone en civetone - de geuren in muskus en civet - slechts één ring koolstofatomen bevatten en dat die ring uit meer atomen bestaat dan men ooit voor mogelijk had gehouden.

In 1939 werd hem de Nobelprijs voor de scheikunde toegekend maar hij kon hem pas na de oorlog in 1945 ophalen.