Tjalling Charles Koopmans

Nobelprijs voor Economie (1975)

Tjalling Koopmans - Eric Koch (ANEFO) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Tjalling Koopmans kwam in 1927 naar Utrecht om Wiskunde en Natuurkunde te studeren. In 1933 studeerde hij af in de theoretische natuurkunde maar was duidelijk op zoek naar een studieterrein dat dichter bij de werkelijkheid lag zoals psychologie, psychiatrie en economie.

Wiskundige methodes toepassen in de economie

Hij las Marx's Das Kapital met een Utrechts clubje socialistische studievrienden. Tijdens deze en andere discussies kwam hij Jan Tinbergen tegen (Nobelprijswinnaar in 1969). Beiden waren van mening dat de wiskundige methodes van de theoretische natuurkunde ook in de economie toepassing kunnen vinden.

Overstap van natuurkunde naar economie

Koopmans werkte in Utrecht aan zijn dissertatie 'Linear regression analysis of economic time-series' maar promoveerde officieel in Leiden waar zijn promotor was gaan werken. Na zijn promotie gaf Koopmans de natuurkunde definitief op en werkte als econoom in Rotterdam en Genève. In 1940 was hij bij het uitbreken van de oorlog nog maar net in staat om Nederland te ontvluchten. Hij ging naar de Verenigde Staten waar hij lid was van de Cowle Commission en professor werd aan Yale.

Nobelprijs

In 1975 kreeg hij de Nobelprijs voor economie voor zijn onderzoek naar het optimale gebruik van hulpbronnen.