Verkiezingen

Medewerkers, beurspromovendi en studenten van de Universiteit Utrecht kunnen meepraten over universiteitsbrede zaken en mede richting geven aan de strategie van deze universiteit. Ook kunnen zij zich kandidaat stellen voor de universiteitsraad (U-raad). Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels.

Verkiezingen 2019

De eerstvolgende verkiezingen voor de studenten- én medewerkerszetels zijn van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019.

Hoe stellen zij zich verkiesbaar?

Studenten, medewerkers en beurspromovendi kunnen zich tot en met 18 april 2019 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Zij kunnen zichzelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Dan nemen ze contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kunnen zij een eigen lijst opstellen en daarmee zichzelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Handige documenten

Wat is de planning?

Bij de verkiezingen van 2019 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum Actie
t/m 18 april Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen
4 maart t/m 18 april  Kiesregisters ter inzage
29 april Bekendmaken kandidatenlijsten
20 t/m 22 mei (23:59) Verkiezingen
24 mei Bekendmaken van uitslag stemming

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.