Verkiezingen

Medewerkers, beurspromovendi en studenten van de Universiteit Utrecht kunnen meepraten over universiteitsbrede zaken en mede richting geven aan de strategie van deze universiteit. Ook kunnen zij zich kandidaatstellen voor de universiteitsraad (U-raad). Daarnaast zijn er ook faculteitsraden en dienstraden.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. Binnenkort kun je hier de data van de kandidaatstellings- en verkiezingsperiode 2021 vinden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge.