Verkiezingen

Als je student, medewerker of beurspromovendus bent aan de Universiteit Utrecht kun je meepraten en richting geven aan de strategie van onze universiteit en jouw faculteit of dienst via de medezeggenschapsraden. Tijdens de verkiezingen kun je je kandidaatstellen voor de universiteitsraad of je eigen faculteitsraad of dienstraad. Studenten en medewerkers brengen hun stem uit en bepalen daarmee wie hen mag vertegenwoordigen.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. De eerstvolgende verkiezingen betreffen de studentenzetels (en vacatures binnen enkele personeelsgeledingen) en vinden plaats van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei 2022.

Verkiezingen voor de faculteits- en dienstraden

Klik op de onderstaande links voor specifieke informatie over de verkiezingen voor jouw raad:

Verkiezingen voor de universiteitsraad

Hoe stel ik me verkiesbaar?

Je kunt je tot en met 14 april 2022 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kunt je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kun je een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Kan ik me als internationale student ook verkiesbaar stellen?

Ook internationale studenten kunnen zich verkiesbaar stellen. Spreek je (nog) geen Nederlands? Bij de universiteitsraad kan je rekenen op Engelse samenvattingen bij elke nota; Engelse vertalingen van impactvolle nota’s; vertaalbudget; een cursus Nederlands toegespitst op medezeggenschap en ondersteuning van een tolk (of alternatief) totdat je het Nederlands voldoende beheerst om het te kunnen verstaan (receptief taalgebruik). De universiteit verwacht van jou dat je je inspant om jouw taalvaardigheid Nederlands te vergroten.

Documenten

 

 

Wat is de planning?

Week 7 maart 2022

 Studenten en medewerkers (indien sprake is van kandidaatstelling dit jaar) ontvangen een mail om opname in het kiesregister te controleren 

8 maart tot en met 14 april 2022

Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen

25 april 2022

Bekendmaken kandidatenlijsten (openbare vergadering)

16 mei tot en met 18 mei (23:59) 2022

Verkiezingen

20 mei 2022

Bekendmaken van de uitslag van de stemming (openbare vergadering)

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Bekijk de veelgestelde vragen, lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge.