Verkiezingen faculteitsraad

Uitslagen Faculteitsraadverkiezingen 2023

Tijdens een openbare zitting van de kiescommissie van de faculteitsraad op vrijdag 12 mei is de uitslag van de faculteitsraadverkiezingen bekendgemaakt. Hieronder staat een overzicht van de samenstelling van de personeelsgeleding en de studentengeleding van de nieuwe raad.

Bij de personeelsgeleding waren er dit jaar geen verkiezingen bij de afdelingen ('districten') FSO en USE, aangezien daar evenveel kandidaten als voor het district beschikbare zetels waren. Hetzelfde gold bij de studentengeleding voor het district USE. Deze kandidaten zijn direct verkozen verklaard. De opkomst dit jaar was 34,9 procent bij de personeelsgeleding (276 van totaal 791 medewerkers – inclusief FSO en USE) en 12,3 procent bij de studentgeleding (763 van totaal 6.197 studenten – inclusief USE).

Personeelsgeleding

District Rechtsgeleerdheid (4 zetels)

 • Machiko Kanetake
 • Tony Barshini
 • Lorena Sosa
 • Joske Graat (naschrift 25 mei: Joske Graat heeft zich teruggetrokken en haar plaats wordt – conform het Kiesreglement REBO Art.15 – ingenomen door Viola Bex-Reimert)

Totaal uitgebracht: 125 stemmen

District USBO (2 zetels)

 • Femke van Esch
 • Stefanie Beyens

Totaal uitgebracht: 126 stemmen

District USE (2 zetels)

 • Jacob Jordaan
 • Yolanda Grift

District FSO (2 zetels)

 • Nico Paolino
 • Saskia Bal

Studentengeleding

District Rechtsgeleerdheid (4 zetels)

 • Isabelle Pladet (Lijst JSVU)
 • Duco Verburg (Lijst JSVU)
 • Elvira Visser (Lijst VUUR)
 • Açelya Eroglu (Lijst VUUR)

Totaal uitgebracht: 526 stemmen (Lijst JSVU: 252; Lijst VUUR: 274)

District USBO (3 zetels)

 • Julia Waterval (Lijst VUUR) (naschrift 25 mei: Julia Waterval heeft zich teruggetrokken en haar plaats wordt – conform het Kiesreglement REBO Art.15 – ingenomen door Osama Al Hashish)
 • Meike Maljers (Lijst Bestuurs- en organisatiewetenschap)
 • Aniek van der Zande (Lijst Bestuurs- en organisatiewetenschap)

Totaal uitgebracht: 182 stemmen (Lijst B&O: 99; Lijst VUUR: 83)

District USE (3 zetels)

 • Asia Jaromin (Lijst ECU’92) 
 • Michal Ponganis (Lijst ECU’92)
 • Candela Milikowsky (Lijst VUUR)