Alliantie EWUU (TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht)

In de alliantie EWUU (TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht) verbinden Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht hun wetenschappelijke kennis op het gebied van onderzoek en onderwijs. De vier instellingen werken cross-disciplinair samen op de gebieden waarin zij complementair zijn aan elkaar. Op deze manier draagt EWUU bij aan urgente maatschappelijke transities. 

Het motto van alliantie EWUU is ‘Challenging future generations’. Met een onconventionele aanpak daagt de alliantie nieuwe generaties onderzoekers, docenten en studenten uit om samen te werken, dwars door disciplines heen, zonder hier vooraf grenzen aan te stellen. Daarbij wordt ingezet op onderzoeksresultaten met impact voor de samenleving. De alliantie werkt daarvoor ook samen met externe partners.

Onderzoek

Belangrijke onderzoeksthema’s binnen de alliantie zijn ‘Preventive Health’ en ‘Circular Society’. Ter ondersteuning hiervan zijn er onderzoeksprogramma’s gestart op het gebied van Living Technologies en Artificial Intelligence. In het Centre for Unusual Collaborations (CUCo) stimuleert en faciliteert de alliantie (met training en coaching) ongebruikelijke samenwerkingen tussen jonge academici binnen de alliantie. 

Onderzoeksthema's

Ondersteunende onderzoeksprogramma's

Onderwijs

Vanuit de alliantie EWUU werken TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht samen om hun onderwijs te vernieuwen, breder beschikbaar te stellen en om gezamenlijk onderwijs te creëren. Hiervoor zijn een aantal projecten gestart. Dit leidt uiteindelijk tot een toekomstbestendig innovatief onderwijsconcept. Zo werken studenten van verschillende disciplines en instellingen samen aan grote maatschappelijke vraagstukken.

Team Onderwijs 

Community

De samenwerking van de alliantie EWUU vertaalt zich naar verschillende onderzoeksgebieden en naar gemeenschappelijk onderwijs. Om dit kracht bij te zetten, zijn diverse werkgroepen opgericht om deze thema’s verder uit te werken. De alliantie zoekt daarnaast nadrukkelijk de samenwerking op met externe partners uit het bedrijfsleven en de maatschappij. 

Alliantie EWUU jaarconferentie 2024 'Navigating Transitions'

UU contactpersoon

  • Alieke Bloem

    Beleidsmedewerker
    Universitaire Bestuursdienst - Directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek - Onderzoek - Onderzoekbeleid