CHARM-EU

CHARM-EU is een door Erasmus+ gefinancierd initiatief met als doel structurele en strategische samenwerking tussen Europese universiteiten. Negen Europese instellingen maken deel uit van CHARM-EU, waaronder de Universiteit Utrecht.

CHARM-EU vertegenwoordigt een Challenge-Driven, Accessible, Research-based, en Mobile model voor de co-creatie van een Europese universiteit in lijn met de Europese waarden en de Sustainable Development Goals.

Master's in Global Challenges for Sustainability

In september 2021 lanceerde CHARM-EU een masteropleiding. Centraal staan mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De masteropleiding biedt een uniek internationaal programma. Studenten gaan aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken in een transdisciplinaire omgeving, gebaseerd op concrete maatschappelijke uitdagingen.

Het eerste gedeelte van de masteropleiding bestaat uit verplichte onderdelen met aandacht voor algemene vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, sociale innovatie en transdisciplinair onderzoek. Het tweede deel van de masteropleiding is flexibel. Studenten kunnen kiezen uit drie ‘tracks’: Water, Voedsel of Leven & Gezondheid. Ten slotte voeren studenten een groepsproject uit dat gerelateerd is aan een concreet maatschappelijke vraagstuk.

Door uitdagingsgerichte leerplannen te ontwikkelen, worden CHARM-EU studenten gestimuleerd om kritische denkers te worden die in staat zijn maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De missie van CHARM-EU is het ontwikkelen van een ontwerpmethode voor onderwijsprogramma's en curricula met een flexibele en competentiegerichte structuur. Internationale studentenmobiliteit vormt de kern van het programma.

Lees meer over onze Master's in Global Challenges for Sustainability

CHARM-EU en Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een koploper op het gebied van onderwijsinnovaties. We hebben veel ervaring met multidisciplinaire onderwijsinnovaties zoals challenge-based, student-led en blended onderwijs. Deze onderwijsconcepten vormden het uitgangspunt voor CHARM-EU. Anderzijds is CHARM-EU een 'proeftuin' voor een innovatief, inclusief en duurzaam universitair model. Positieve ervaringen, opgedaan binnen CHARM-EU, worden toegepast binnen de Universiteit Utrecht.

Naast het masterprogramma is er ook een CHARM-EU transdisciplinair onderzoeksinitiatief: TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM). TORCH heeft tot doel een gemeenschappelijke agenda voor onderzoek en innovatie te ontwikkelen. De Universiteit Utrecht was de leider van het TORCH-werkpakket 'public engagement and transdisciplinary science'.

Alliantiepartners

CHARM-EU werd in 2019 gestart door de Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit van Montpellier, Eötvös Loránd Universiteit Boedapest en de Universiteit Utrecht.

In januari 2022 volgde een uitbreiding met vier nieuwe partners: Åbo Akademi University uit Finland, Würzburg University uit Duitsland, de universiteit van Bergen uit Noorwegen en Hochschule Ruhr West, ook uit Duitsland (tot dusver een geassocieerde partner).

Europese Universiteiten

CHARM-EU is opgericht om aan te sluiten bij het Europees Universitair Initiatief: een van de activiteiten waarmee de EU een Europese Onderwijsruimte wil realiseren. De EU stimuleert internationale allianties tussen verschillende Europese universiteiten. Deze allianties bevorderen de Europese waarden en identiteit én versterken de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs.

In het kader van de eerste oproepen in 2019 en 2020 zijn 41 allianties van Europese universiteiten geselecteerd die nu uiteenlopende concepten van Europese universiteiten uitwerken en testen. CHARM-EU behoort tot de eerste goedgekeurde allianties.

Meer informatie

Vragen over CHARM-EU en de Universiteit Utrecht? E-mail naar CHARM@uu.nl of neem contact op met een van de leden van het team van de Universiteit Utrecht:

Algemene informatie over CHARM-EU is te vinden op de website van CHARM-EU.