Volgende fase van CHARM-EU: uitbreiding van het programma, benoemingen in het UU-team

Bert van den Brink is benoemd tot executive director van CHARM-EU bij de Universiteit Utrecht. De benoeming gaat in per september 2023 als zijn voorganger, vice rector Frank Miedema, met pensioen gaat. Marjanneke Vijge wordt academic director van CHARM-EU, de Europese alliantie van negen Europese onderwijsinstellingen die samen onderwijs- en onderzoeksprogramma’s ontwikkelen.

CHARM-EU als bron voor innovatie van opleidingen en didactische benaderingen.

Verbinding met Universiteit Utrecht

In zijn functie als executive director zal Bert van den Brink optreden als ambassadeur voor CHARM-EU, zowel binnen de Universiteit Utrecht als daarbuiten. Ook zal hij toetreden tot de executive board van CHARM-EU, waaraan de Universiteit Utrecht binnenkort leiding zal geven. De functie van executive director wordt een dubbelfunctie: Bert van den Brink vervult deze rol samen met Jan Haarhuis.

Bert van den Brink kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan: “CHARM-EU heeft in de eerste jaren na oprichting al veel bereikt. Er is een nieuwe manier van internationale studentuitwisseling en universitaire samenwerking vormgegeven, wat heeft geresulteerd in onder andere een bijzonder innovatief masterprogramma.” Bert van den Brink ziet mogelijkheden voor meer verbinding met ontwikkelingen binnen de Universiteit Utrecht. “Met de faculteiten willen we bekijken hoe CHARM-EU een bron kan zijn voor innovatie van bestaande opleidingen en didactische benaderingen. De ervaringen die opgedaan zijn door CHARM-EU zijn vooral van waarde als Utrechtse collega’s deze nieuwe vormen van leren en uitwisselen ook als verrijking ervaren.”

Bert van den Brink zal zich hiernaast richten op bestuurlijke vraagstukken zoals de integratie van CHARM-EU binnen de governance structuur van de Universiteit Utrecht.

Bert van den Brink is hoogleraar politieke en sociale filosofie en was tot voor kort dean van het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Daarvoor bekleedde hij meerdere posities binnen de faculteit Geesteswetenschappen en bij het departement Filosofie en Religiewetenschap. Naast zijn taken voor CHARM-EU zal Bert van den Brink verbonden blijven aan het UCR.

Onderwijsinnovatie

Jan Haarhuis, vanaf de oprichting betrokken bij CHARM-EU, ziet de samenwerking met Bert van den Brink met enthousiasme tegemoet: “Bert heeft veel bestuurlijke en internationale ervaring en is gemotiveerd om met ons te werken aan alle uitdagingen en ontwikkelingen. Als voormalig programmaleider van Educate-it heb ik goede herinneringen aan Bert’s gedrevenheid voor onderwijsinnovatie. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Bert met zijn kennis en expertise een bijdrage wil leveren aan CHARM-EU.”

CHARM-EU zet een belangrijke stap naar een volledige Europese Universiteit.

Uitbreiding CHARM-EU

Marjanneke Vijge, universitair docent bij het Copernicus Instituut, is één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van het succesvolle joint European CHARM-EU masterprogramma 'Global Challenges for Sustainability'. Hiervoor mocht zij in juli namens het hele team de allereerste UU Teamprijs in ontvangst nemen. Per 1 september wordt Marjanneke Vijge academic director van CHARM-EU vanuit de Universiteit Utrecht. Dit betekent dat zij zich naast het masterprogramma zal bezighouden met de uitbreiding van deze Europese Universiteit. De uitbreiding zal bestaan uit gezamenlijke onderzoeks- en PhD programma’s, studentuitwisseling in bestaande BSc en MSc cursussen aan de negen onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van microcredentials in onder andere onderwijs voor professionals. Ook wordt het masterprogramma uitgebreid van 1,5 naar 2 jaar. Bovendien kunnen studenten het masterprogramma binnenkort volgen bij zowel de oorspronkelijke vijf onderwijsinstellingen alsook bij vier onderwijsinstellingen die later zijn toegetreden tot CHARM-EU. Dit alles wordt inhoudelijk vormgegeven door de CHARM-EU academic council waarin Marjanneke de Universiteit Utrecht vertegenwoordigt.

Met de uitbreiding maakt CHARM-EU een belangrijke stap naar een volledige Europese Universiteit. Marjanneke Vijge over deze stap: “Het masterprogramma dient als testbed om verschillende onderwijsinnovaties te testen in hybride vorm aan vijf onderwijsinstellingen. Nu dit succesvol is opgezet, bouwen we hierop voort om, in samenwerking met maatschappelijke actoren binnen en buiten Europa, duurzaamheidsuitdagingen wereldwijd en op inclusieve wijze aan te pakken middels transdisciplinair challenge-based onderwijs en onderzoek.”

Hoog op de Europese agenda

CHARM-EU is een van de vijftig Europese Universiteiten, gefinancierd door Erasmus+. De Europese Commissie heeft Europese Universiteiten hoog op de agenda geplaatst. Europese universiteiten zijn transnationale allianties die samen met de Europese Commissie de komende tijd werken aan thema’s als legalisering, digitalisering en financiering. Via CHARM-EU draagt ook de Universiteit Utrecht bij aan de lange termijnstrategie van de Europese Commissie.

Meer informatie: charmeu@uu.nl