Saskia Stevens wint Open Science Recognition Award van CHARM-EU

Prijs voor het stimuleren van open science

Dr. Saskia Stevens
Dr. Saskia Stevens

Onderzoeker en universitair docent Saskia Stevens ontvangt de allereerste CHARM-EU Open Science Recognition Award. “Dit is niet alleen een prijs voor mij, maar voor ons hele Constructing the Limes-team”, zegt Stevens enthousiast. “Ik zie het als een prachtige erkenning voor al het werk dat we doen als interdisciplinaire groep en de manieren waarop we samenwerken met onze maatschappelijke partners.”

Citizen science-projecten

Stevens ontvangt de prijs voor haar veelbelovende citizen science-project Constructing the Limes en haar uitmuntende prestatie in het promoten van een open science-houding, schrijft CHARM-EU.

Het project gaat letterlijk over grenzen en onderzoekt de Nedergermaanse limes, de grens van het Romeinse Rijk en UNESCO Werelderfgoed. Met de nieuwe historische kennis wil Stevens team de hedendaagse publieke debatten rondom grenzen en culturele ontmoetingen verrijken, en corrigeren. “Het project genereert en verspreidt baanbrekende inzichten onder een breed publiek door middel van participatieve projecten, mediabereik en partnerschappen met professionele en lokale erfgoedorganisaties”, aldus CHARM-EU.

De eerste schoppen gaan in de grond voor Heel Heerlen graaft. © Heel Heerlen graaft
© Heel Heerlen graaft

Ook het recente project Heel Heerlen graaft werd geprezen. “Door middel van een uniek project in samenwerking met de plaatselijke gemeenteraad, verdiepten de inwoners van Heerlen zich in de geschiedenis van hun stad. Inwoners werden uitgenodigd om deel te nemen aan archeologische opgravingen of om hun tuin beschikbaar te stellen voor onderzoeksdoeleinden. Zo’n 150 bewoners werkten enthousiast samen met archeologen.”

Open Science Recognition Award

De Europese alliantie CHARM-EU heeft de Open Science Recognition Award in het leven geroepen als onderdeel van haar missie om grote open science-projecten te stimuleren en promoten. Met de prijs wil CHARM-EU de inspanningen erkennen van onderzoekers of docenten van de partneruniversiteiten, die zich inzetten voor open science.

Dit is een prijs voor ons hele Constructing the Limes-team.

De jury van de Open Science Recognition Award bestaat uit deskundigen op het gebied van Open Science, afkomstig van de partneruniversiteiten van CHARM-EU. Naast de winnaar benoemden zij ook een aantal ingediende projecten als origineel en uitmuntend. Een daarvan is het voorstel van Marij Swinkels. Saskia Stevens krijgt met deze Open Science Recognition Award de gelegenheid om een studiereis te maken naar een van de partneruniversiteiten van CHARM-EU.

CHARM-EU

CHARM-EU is een alliantie van negen universiteiten en hogescholen, die wordt medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. De betrokken instellingen werken samen aan het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuw universitair model dat een wereldvoorbeeld moet worden van goede manieren om de kwaliteit, het internationale concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van het Europese hoger onderwijs te vergroten.

Naast de Universiteit Utrecht maken ook de Universitat de Barcelona, Trinity College Dublin, de Université de Montpellier, Eötvös Loránd University Budapest, Åbo Akademi University, Julius-Maximilians-University Würzburg, Hochschule Ruhr West en de Universitetet i Bergen deel uit van de CHARM-EU-alliantie.