Regio Deal Foodvalley

De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd, maar er is steeds minder landbouwgrond. De huidige manier van voedsel produceren draagt daarnaast bij aan de uitstoot van ammoniak en andere schadelijke stoffen. Bovendien hebben steeds meer mensen last van welvaartsziektes door ongezond eten. Hoe stimuleer je nieuwe vormen van landbouw, vergroot je tegelijkertijd bewustwording onder mensen over gezonde voeding én geef je een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis?

Boer in boerenkoolveld

Op die vragen zoeken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, samen met de andere partners van de Regio Deal Foodvalley, antwoord. De samenwerking tussen het Rijk, regionale overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen, heeft als doel de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Daarbij ligt de focus op drie gebieden: landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn betrokken bij diverse projecten binnen deze aandachtsgebieden.

Landbouwtransitie

We willen toe naar toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. Boerenbedrijven zoeken daarom naar manieren om meer circulair te werken, een positieve impact te maken in de directe omgeving én op langere termijn een robuust bedrijf te zijn. Dat vraagt nieuwe manieren van werken, met ander voer, minder uitstoot in fijnstof en stikstof. Hierdoor werken tegelijk aan een gezonde bodem, water en lucht voor natuur en omwonenden. De Regio Deal biedt een proeftuin aan nieuwe concepten.

Een voorbeeld van zo’n concept is het gebruik van afvalstromen van ziekenhuizen en zorginstellingen voor diervoeding. Insecten knabbelen het afval op, en het vee kan vervolgens de insecten eten. Door gebruik van afvalstromen en lokale voerstromen kunnen we voorkomen dat we grote hoeveelheden soja importeren uit Zuid-Amerika en Azië. Een ander voorbeeld is een veehouder die switcht van vee naar insecten. Er is dan in een klap minder uitstoot van stikstof, fijnstof en ammoniak. De insecten kunnen verkocht worden als veevoer.

Terwijl veehouders aan de slag gaan met zulke duurzame productietechnieken meten wetenschappers van de Universiteit Utrecht de effecten daarvan. Wat gebeurt er met de buitenlucht, de gezondheid van de dieren, en de kwaliteit van de bodem? Belangrijk is dat we niet naar één uitkomst kijken, maar naar alle mogelijke effecten. De veehouderij steekt ingewikkeld in elkaar en zo voorkomen we dat we één probleem oplossen, maar dat ergens anders een probleem ontstaat. We zoeken, samen met verschillende partners in de Regio Deal Foodvalley, naar oplossingen waarmee veehouders verder kunnen in de toekomst.

Gezonde voeding

A person is holding fresh vegetables from a market

Als we buiten de deur eten, dan is dat vaak niet gezond en ook niet erg duurzaam. Porties zijn te groot. Groenten vaak niet aantrekkelijk gepresenteerd. En maaltijden bevatten vaak te veel zout, vet en suiker. Daarnaast verdwijnt er achter de schermen veel voedsel in de prullenbak en wordt er weinig gewerkt met streekproducten. Dat moet anders kunnen, maar hoe? Die vraag gaan Utrechtse onderzoekers samen met 75 restauranteigenaren onderzoeken binnen de Regio Deal Foodvalley. Met als doel dat het makkelijker wordt om ook buiten de deur gezonde voedselkeuzes te maken.

Het is slechts één van de studies op het gebied van gezonde voeding waar Utrechtse wetenschappers binnen de Regio Deal mee aan de slag gaan. Een van de andere onderzoeksprojecten zal zich richten op de voeding van moeders en hun jonge kinderen. Binnen het project 'Prille start' onderzoeken Utrechtse wetenschappers wat de relatie is tussen de voeding van een moeder, de kwaliteit van de moedermelk en de gezondheid van haar kind. Dit doen ze door het voedingspatroon van moeders die borstvoeding geven in kaart te brengen. Voor de analyse van de resultaten zal onder andere gebruikgemaakt worden van kunstmatige intelligentie en machine learning. Het doel is dat de onderzoeksresultaten uiteindelijk vertaald worden naar voedingsadviezen voor vrouwen die borstvoeding geven.

Wat bijzonder is aan deze en andere onderzoeken binnen de Regio Deal is het feit dat onderzoekers slagvaardiger worden door de bundeling van kennis, kracht en data. “Sommige vragen kun je niet beantwoorden als je niet genoeg data hebt”, aldus hoogleraar Anne May die binnen de Regio Deal kijkt naar de effecten van voeding en beweging op de bijwerkingen van kankerbehandelingen. “Door nu de handen in één te slaan met Wageningen University & Research wordt het onderzoek dat ik al deed versneld. Dat is voor mij als onderzoeker de meerwaarde van de Regio Deal.”

Betrokken Utrechtse onderzoekers
  • Agenda

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS