Nevenwerkzaamheden

Historisch logo Universiteit Utrecht op houten bank
Detail van spiegel met logo van de Universiteit Utrecht in het Academiegebouw.

Nevenwerkzaamheden zijn alle werkzaamheden, verricht door een werknemer van de Universiteit Utrecht die niet tot de universitaire functie behoren (ongeacht de omvang van het dienstverband bij de Universiteit Utrecht en de omvang van de nevenwerkzaamheden).

Schriftelijk toestemming

Medewerkers dienen aan hun leidinggevende vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden. Ook wijzigingen hierin moeten altijd schriftelijk gemeld worden aan de leidinggevende. Zo kan ervoor gezorgd worden dat het werk van de medewerker voor de universiteit niet in het gedrang komt en dat er bijvoorbeeld geen onaanvaardbare concurrentie of belangenverstrengeling ontstaat.

Onaanvaardbare concurrentie

Onaanvaardbare concurrentie ontstaat wanneer een medewerker bij een concurrerende instelling nevenwerkzaamheden heeft, en waarbij de medewerker vertrouwelijke of originele informatie zou kunnen doorspelen aan een andere concurrerende werkgever.

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling ontstaat wanneer een medewerker bijvoorbeeld tot diep in de nacht werkt bij een andere werkgever, waardoor de medewerker de volgende dag inboet aan de kwaliteit van het werk bij de Universiteit Utrecht.

Vastlegging in B&O-gesprek

In het Beoordelings- en Ontwikkelingsgesprek spreekt de medewerker elk jaar met de leidinggevende opnieuw af of de nevenwerkzaamheden nog van toepassing zijn en dat wordt vastgelegd in het verslag.

Nevenwerkzaamheden openbaar maken

Voor sommige functiecategorie├źn, waaronder hoogleraren, geldt dat de nevenwerkzaamheden openbaar moeten worden gemaakt via een vermelding op de individuele profielpagina. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.

De Universiteit Utrecht neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren de registratie en publicatie van nevenwerkzaamheden verbeterd. Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Er is nu ook overzicht (pdf) van de nevenwerkzaamheden van hoogleraren aan de Universiteit Utrecht. Dit overzicht wordt ongeveer eens per kwartaal geactualiseerd.

Meer weten?