Erkennen en waarderen

Bij de UU erkennen en waarderen wij ieders bijdrage aan de organisatie en aan onze gezamenlijke doelen. Alle medewerkers werken samen aan de missie en doelstellingen van de Universiteit Utrecht (UU). Dat betekent dat wij samenwerken over grenzen van functies, afdelingen en disciplines heen. We werken aan een betere wereld. Onze bijdragen daaraan lopen uiteen maar zijn allemaal belangrijk. 

Erkennen en waarderen gaat niet alleen over hoe we onze organisatie hebben ingericht maar ook over onze manier van werken. Het draait om teamspirit en samenwerking, ontwikkeling en (persoonlijk) leiderschap. Soms gaat het om waardering in de vorm van een volgende loopbaanstap. Maar vaker gaat het om de manier hoe we met elkaar werken. Medewerkers die worden gezien voor hun inspanningen en ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien. 

Nieuwe visie op Erkennen en Waarderen

Lees hier de nieuwe visie op Erkennen en Waarderen.

Lees de visie

Wij willen ruimte bieden om teams en individuen te erkennen en te waarderen, met oog voor de diversiteit van ons werk en de uitkomsten daarvan. De strikte tweedeling in wetenschappelijk personeel (WP) en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) past niet bij deze benadering. Daarom werken wij bij de UU vanaf het academisch jaar 2023/24 vanuit één perspectief: we zien al het personeel als medewerkers van de universiteit, universiteitspersoneel (UP).

In deze filmpjes vertellen collega’s hoe zij dagelijks werken aan Erkennen en Waarderen.

In de praktijk gaat dit betekenen dat wij vaker samenwerken als UP (denk aan projectgroepen of het trainingsaanbod van de UU); dat wij vaker uitgaan van je rol of expertise die je in een bepaalde context inbrengt en niet van je formele functie. De mogelijkheid van functies met een deel wetenschappelijke- en een deel andere taken (denk aan research IT, analytisch laboratoriumwerk of onderwijsinnovatie) gaat de UU beter faciliteren.

FAQ Erkennen en waarderen
Good practices erkennen en waarderen

Gespreksgids

Om teams te helpen erkennen en waarderen in de praktijk te brengen, ontwikkelde de UU een gespreksgids.

Lees meer

Trekkers Erkennen en waarderen

Erkennen en Waarderen Fellows