De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Hoe we dat gaan doen, staat in het Strategisch Plan. We gaan krachten bundelen en tonen een open houding, naast ambitie, deskundigheid en daadkracht. We willen onze kennis delen en samen met anderen bijdragen aan het wetenschappelijke proces en aan maatschappelijke uitdagingen.

De rode draad van het Strategisch Plan is openheid: dat zit in het DNA van onze instelling. Openheid brengen we tot wasdom met Open Science. Vijf leidende principes staan centraal in onze strategie, geformuleerd op basis van onze positie en missie én rekening houdend met onze omgeving en maatschappelijke uitdagingen.

Facultaire delen van het Strategisch Plan

De faculteiten maakten een doorvertaling van de universitaire koers voor de komende jaren. In de facultaire delen beschrijven de faculteiten de ambities voor hun organisatie, voor onderwijs en onderzoek. Met eigen accenten, ingebed in het universitaire strategische plan.

Dat we in Utrecht zulke mooie resultaten boeken, komt doordat we bereid zijn samen te werken.

Henk Kummeling
Henk Kummeling
Rector Magnificus

Het Strategisch Plan is ook als document beschikbaar.

Download PDF