Incluusion richt zich op studenten met een vluchtelingenachtergrond. Veel vluchtelingen zitten een behoorlijke tijd in de wachtstand in een asielzoekerscentrum of in hun nieuwe woning. Incluusion biedt ze de kans om zich desondanks verder te ontwikkelen door gratis deel te nemen aan bachelorcursussen van de Universiteit Utrecht.

Incluusion is opgericht in 2016 en heeft sinds die tijd >900 vluchtelingstudenten uit meer dan 40 landen verwelkomt. Incluusion is bedoeld voor studenten met een academische achtergrond en een hoog Engels taalniveau. 

Nieuw: Incluusion Traineeships
Incluusion organiseert een pilot waarbij vluchtelingen aan de slag gaan met een traineeship aan de UU.
Lees meer over de traineeships.  

In samenwerking met