Prof. dr. A.D. (Aletta) Kraneveld

David de Wiedgebouw
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Prof. dr. A.D. (Aletta) Kraneveld

Hoogleraar
Pharmacology
a.d.kraneveld@uu.nl

Aletta Kraneveld studeerde farmacie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Als junior onderzoeker werkte ze op de afdeling Gastro-intestinale Farmacologie van Glaxo Group Research in het Verenigd Koninkrijk (1990-1991). Ze promoveerde aan de afdeling Farmacologie, Faculteit Farmacie, Universiteit Utrecht (1994), waarna ze haar onderzoek voortzette bij de afdeling Pathologie, Harvard Medical School Boston MA, VS (1994). Als postdoc vervolgde ze haar onderzoek als immunofarmacoloog in Utrecht. In 1998 werd Aletta aangesteld als universitair docent en in 2002 als universitair hoofddocent bij de divisie Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen, faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2016 werd Aletta Kraneveld benoemd tot hoogleraar Interdisciplinaire Translationele Farmacologie aan de faculteit Bètawetenschappen en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Naast wetenschap is/was ze actief lid van verschillende besturen van (inter) nationale wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties (Nederlandse Vereniging voor Farmacologie, FEDERA, EPHAR, IUPHAR, Nederlandse Federatie van Innovatief Geneesmiddelenonderzoek; Voeding-Leeft; Diversiteitscommissie UU ; Commissie Wetenschappelijke Integriteit). Sinds 1 maart 2020 is Aletta Kraneveld benoemd tot vicedecaan Onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht, hierdoor is haar aanstelling bij de faculteit Diergeneeskunde beeindigt.

De huidige onderzoeksinteresses van Kraneveld betreffen bestuderen van de interactie tussen aangeboren en adaptieve immuniteit, evenals gastheer-microbe interacties bij chronische (inflammatoire) aandoeningen en de behandeling met farmaceutische en nutritionele interventies. De Kraneveld-groep richt zich op diepgaand onderzoek naar de rol van de darm-immuunsysteem-hersen-as om de kennis over de interactie van darmmicrobiota, het immuunsysteem en het zenuwstelsel in chronische (inflammatoire) aandoeningen in de darm, luchtwegen en CNS (neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen). Het darmkanaal is ons grootste oppervlak blootgesteld aan de omgeving bewoond door triljoenen microben. 70% van onze witte bloedcellen hebben hun oorsprong in het darmkanaal en worden geprogrammeerd door de microben. Bovendien wordt het darmkanaal geïnervineerd door 100 miljoen neuronen die het enterische zenuwstelsel vormen dat bidirectioneel met de hersenen kan communiceren, maar ook betrokken is bij lokale (neuro)immunologische processen. Met geavanceerde in vivo modellen, in celsystemen en publiek beschikbare data, heeft de Kraneveld-groep heeft meer inzicht gekregen in het belang van de darmmicrobiota, de liganden/metabolieten en hun receptoren en het epitheel bij de afstemming van het immuunsysteem systeem met gevolgen voor lokale en externe orgaanfuncties zoals long en hersenen. Aletta Kraneveld heeft een onderzoeksprogramma opgezet dat een (inter)nationaal neuro-immuunplatform is waar academici, patiëntenorganisaties en de industrie elkaar ontmoeten voor onderzoek naar de darm-immuun-hersen-as als aangrijpingspunt voor farmaceutische en medische voedsel concepten.

Leeropdracht
Interdisciplinaire Translationele Farmacologie
Oratiedatum
06-09-2017