Informatie over het regionale meetnetwerk luchtkwaliteit

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht zetten een fijnmazig meetnetwerk op in de Regio Foodvalley om inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit. Met het meetnetwerk meten we veehouderij gerelateerde luchtverontreiniging: ammoniak, stikstofdioxide en fijnstof. Dit onderzoeksproject is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley.

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden.

Contactpersonen