Binnen de Universiteit Utrecht volgen we de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Beperkingen die we eerder hanteerden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden niet meer.

Uitgangspunten en basisregels

Gebruik je gezonde verstand bij griep- en verkoudheidsklachten, of die nu het gevolg zijn van het coronavirus of niet. Als je bijvoorbeeld hoest, niest, keelpijn of een loop- of snotneus hebt, gelden de volgende adviezen: 

  • Blijf thuis wanneer je ziek bent.
  • Overleg bij lichte klachten met je leidinggevende of je thuis kunt werken. 
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. 
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt. 
  • Zorg voor voldoende ventilatie