Prof. dr. Henk Kummeling
h.kummeling@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:12


Profiel

Prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling is Universiteitshoogleraar en hoogleraar Staatsrecht

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:12
Curriculum vitae

 

Henk Kummeling (1961) is vanaf 1 september 1995 als hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht verbonden aan het Instituut voor staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij wetenschappe­lijk medewerker staatsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit), en vanaf 1 september 1994 tot 1 januari 1997 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University).

In november 1988 promoveerde hij op een rechtsver­gelijkend dissertatie-onderzoek naar advisering in het publiekrecht, met als promotor prof.mr. C.A.J.M. Kortmann. In zijn Utrechtse oratie uit 1997 behandelde hij het vraagstuk van de relativiteit van geheimhoudingsplichten. Daarnaast publiceerde hij over diverse onderwer­pen, zoals grond­rechten, rechtsbescherming in de Europese Unie, openbaarheid van bestuur, (financieel) toezicht, zelfstandige bestuursorganen, kiesrecht, politiek staatsrecht, decentraal bestuur en internationaal recht. Over dezelfde onderwerpen geeft hij ook regelmatig cursussen. Hij heeft over deze vraagstukken ook onderwijs gegeven in China, Indonesië, het VK, de VS, Suriname en Zuid-Afrika.

Hij is betrokken geweest bij diverse onderwijsvernieuwingen, onder andere als voorzitter van de Onderwijsadviescommissie en de Bachelor/Mastercommissie van de Universiteit Utrecht. Hij is verschillende malen uitgeroepen tot "Docent van het Jaar" door de studenten rechtswetenschap in Utrecht en Tilburg.

Vanaf  1 september 2008 tot 1 september 2014 was hij decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. In 2015 benoemde het college van bestuur hem tot universiteitshoogleraar.

Van zijn nevenwerkzaamheden zijn vermeldenswaard het voorzitterschap van de Kiesraad, het  voorzitterschap van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS en het hoogleraarschap aan de University of the Western Cape in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:12
Alle publicaties
  2017 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, B.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Beginselen van de democratische rechtsstaat - Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. (436 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2017). Het Nederlandse parlement. (587 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
de Jong, M.A.D.W., van der Woude, W., Zorg, W.S., Broeksteeg, J.W.L., Nehmelman, R., Tappeiner, I.U. & Kummeling, H.R.B.M. (2017). Orde in de openbare orde - Een onderzoek naar verbetering van toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het openbare-orderecht. (437 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2017 - Rapporten
van Rossem, J.W.C., Noordegraaf, M., Schiffelers, Marie-Jeanne, Douglas, S.C., Terpstra, N.M., de Graaf, B.A. & Kummeling, H.R.B.M. (01-12-2017). Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten. (166 p.). Utrecht: WODC.
  2017 - Invited talk
Kummeling, H.R.B.M. (20-09-2017) Invited speaker Staatscommissie parlementair stelsel Ontwikkelingen in het tweekamerstelsel
Kummeling, H.R.B.M. (24-01-2017) Invited speaker Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen Wettelijk initiatiefrecht
  2016 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. (2016). Het ongemak van de representatieve democratie met de burger. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (pp. 221-241).
Kummeling, H.R.B.M. & Vetzo, M. (2016). Opheffing strafrechtelijke immuniteiten verworpen door de Eerste Kamer. Overheid en Aansprakelijkheid, (pp. 62-63).
  2016 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2016). Het Nederlandse Parlement, Onderwijseditie. (209 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2016). Britannia Beach and Lagoonbay: The Constitutional Court in Muddy Waters? Some Comparative Reflections on the Benefits of an Active Judiciary. In S. Woolman (Eds.), Constitutional Court Review -VI (pp. 24-31). Cape Town, South Afriva: Juta & Co. Ltd.
Kummeling, H.R.B.M. (2016). Conventies: cruciale constitutionele curiosa. In L. Verhey & G.J. Geertjes (Eds.), De consitutionele conventie: kwal op het strand of baken in zee? (pp. 67-79). Den Haag: Boom.
Kummeling, H.R.B.M. & Brouwers, Lucas (2016). De gelijke toegang tot de rechter onder vuur. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 153-177). Oisterwijk: Wolf Legal P ublishers.
  2016 - Invited talk
Kummeling, H.R.B.M. (2016) Invited speaker National Constitutional Law Conference Indonesia 2016 Bukittinggi (05-09-2016 - 08-09-2016) Intra Party Democracy
Kummeling, H.R.B.M. (2016) Keynote speaker Seminar Dullah Omar Institute & South African Local Government Association Cape Town (28-11-2015)
  2016 - Visiting an external academic institution
Kummeling, H.R.B.M. (18-04-2016 18-05-2016) Visiting researcher Universitas Indonesia Visiting professor
Kummeling, H.R.B.M. (01-11-2016) Visiting researcher University of the Western Cape Visiting professor
  2016 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2016 2017) Member Ministerie van Justitie (External organisation) Voorzitter Evaluatiecommissie Wet Herziening gerechtelijke kaart
Kummeling, H.R.B.M. (2016) Member VSNU (External organisation) Onderzoeksvisitatie Rechtsgeleerdheid Leiden
  2015 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. (15-12-2015). Quorumregelingen als parlementair strijdmiddel. Surinaams juristenblad, 2015 (3), (pp. 15-24).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2015). Bewerking Commentaar op art.155a-155f Gem.w en art. 151a-151f Pw, 8e druk. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet 2015 (pp. 213-219; 603-609). Deventer: Kluwer.
  2015 - Boekredactie
Kummeling, H.R.B.M. & Cammelbeeck, T.D. (2015). Tekst & Commentaar: Gemeentewet Provinciewet. (1184 p.). Wolters Kluwer.
  2015 - Invited talk
Kummeling, H.R.B.M. (13-03-2015) Keynote speaker Citizen 3.0 KNAW Institutions for the open society Amsterdam (13-03-2015)
Kummeling, H.R.B.M. (23-01-2015) Keynote speaker Kirchheiner seminar Leiden (23-01-2015) Constitutionele betekenis Conventies
Kummeling, H.R.B.M. (16-09-2015) Invited speaker Professional performance juristen Utrecht (16-09-2015) Incentives voor gedrag van juristen in het bijzonder advocaten en rechters
  2015 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (18-02-2015) Member Member foreign doctoral Committee (Event) Member foreign doctoral Committee<br/><br/>Tinashe Chigwata, The law and policy for provincial and local government in Zimbabwe
Kummeling, H.R.B.M. (2015) Member Regering (External organisation) Vicevoorzitter adviescommissie Oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
Kummeling, H.R.B.M. (2015) Chair Staatsrechtkring (External organisation) Voorzitter Staatsrechtkring (Vereniging staatsrechtbeoefenaren NL)
  2014 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2014). Het Nederlandse Parlement (Onderwijseditie). (186 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2014). Recht in nood, in: Crises, rampen en recht, Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging. Handelingen NJV, 144e jaargang (pp. 263-299). Deventer: Kluwer.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2013). Bewerking Commentaar op art 155a-155f Gemw en art. 151a- 151f Pw. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet (pp. 221-226; 599-605). Kluwer.
  2012 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Onnodig en onwenselijk: de geheimzinnigheid van DNB. Nederlands Juristenblad, 1, (pp. 26-27) (2 p.).
Kummeling, H.R.B.M. (25-04-2012). Voorzitter Kiesraad krijgt zijn zin; Bij Henk Kummeling stroomt het staatsrecht door de aderen. FD
  2012 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., Widdershoven, R.J.G.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2012). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlands staats- en bestuursrecht. (398 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M., Elzinga, Douwe Jan & Schipper-Spanninga, Hanneke (2012). Het Nederlandse kiesrecht. (282 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Parlement en geheime toezichtsinformatie. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink (pp. 75-83) (9 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2012 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2012) Member Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (External organisation) Voorzitter Awb bezwarencommissie
  2011 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. (14-05-2011). Politiek verdeeld om koningin Máxima. Algemeen Dagblad
Kummeling, H.R.B.M. (2011). Reactie op Witteveen. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011 (3), (pp. 330-333) (4 p.).
  2011 - Boeken
Nehmelman, R., Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Kummeling, H.R.B.M. & Steenman, S. (2011). De constitutionele inbedding van het waterschap. (85 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R., Broekhuijse, I.L.A. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik, Liber Amicorum prof.mr. Jaime Saleh bij gelegenheid van zijn afscheid van de leerstoel Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht. (284 p.). Utrecht: UU/Afdeling Staats- en Bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M. & Cammelbeeck, T.D. (2011). Tekst & Commentaar. (856 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Tappeiner, I.U., Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De grondwettelijke positie van het waterschap. In R. Nehmelman, I.U. Tappeiner, H.F.M.W. van Rijswick, H.R.B.M. Kummeling & S. Steenman (Eds.), De constitutionele inbedding van het waterschap (pp. 3-39) (37 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kummeling, H.R.B.M. (2011). Gemeentewet en Provinciewet, i.h.b. commentaar op de artt. 155a-155f, Gem.w en artt 151a-151f Pw. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 856) (1 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2011). Kiesrecht in het Koninkrijk. In I. Broekhuijse, H. Kummeling & R. Nehmelman (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik (pp. 99-108) (10 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht/Afdeling staats- en bestuursrecht.
  2011 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2011) Member Kluwer Collegebundel 2010-2011 (External organisation) lid redactieraad
  2010 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2010). Het Nederlandse Parlement,elfde geheel herziene druk. Deventer: Kluwer.
  2010 - Rapporten
Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Nehmelman, R. & Kummeling, H.R.B.M. (2010). onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen, De staatsrechtelijke positie van het waterschap 2010. utrecht: Universiteit Utrecht.
  2010 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2010) Member Vrije Universiteit (External organisation) Lid Wetenschapscommissie Zijlstra Center
  2009 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., van Mourik, B. & Nehmelman, R. (2009). Enkele staatsrechtelijke reflecties op de positie van de Eerste Kamer in het kader van de Europese Unie. Den Haag: Eerste Kamer.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. & de Jong, M.A.D.W. (2009). De teloorgang van de Tweede Kamer als medewetgever. In P. van Bovend'Eert (Eds.), De staat van wetgeving: opstellen aangeboden aan C.A.J.M. Kortmann (pp. 67-97) (30 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2009). Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen voorzien van commentaar onder red. van T.D. Cammelbeeck [en] H.R.B.M. Kummeling. ? (pp. 485-489) (4 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2009). Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen voorzien van commentaar onder red. van T.D. Cammelbeeck [en] H.R.B.M. Kummeling. ? (pp. 187-193) (6 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. (2008). Veritatitis simplex oratio est. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 6 (2008), (pp. 255-256) (2 p.).
  2008 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., Woltjer, A.J.Th., Bron, R.P, Dammen, R., Kalkhoven, V.C., Muller, E.R & Rogier, L.J.J. (2008). Bestuur, recht en veiligheid: bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. (334 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2008). Europa en de nationale grondrechtenbescherming. Liber amicorum J.W.Holtslag (pp. 95-101) (6 p.). Den Haag: Ministerie BZK.
Kummeling, H.R.B.M. & Hondius, E.H. (2008). Klare taal in het staats- en bestuursrecht. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel) (pp. 175-189) (14 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2008 - Artikelen in bundels / proceedings
Kummeling, H.R.B.M. (30-09-2008). Information about recent elections in the Netherlands. Fighting against electoral fraud – complaints and appeals procedures - 4th European conference of electoral management bodies : Strasbourg, 20 – 21 September 2007 (pp. 31-35). Council of Europe.
  2007 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., Muller, E.R & Bron, R.P (2007). Veiligheid en privacy. (85 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Kiesrecht en Koninkrijksparlement. In H.R.B.M Kummeling & J.M Saleh (Eds.), Nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk (pp. 67-72) (6 p.). Utrecht: Disciplinegroep Staats- en bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Parlementair onderzoek, Op zoek naar de waarheid, maar met een politiek tintje.. In J.Th.J van den Berg, J.L.W Broeksteeg & L.F.M Verhey (Eds.), Het Parlement, preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2006 (pp. 69-81) (13 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Tekst & Commentaar, Gemeentewet en Provinciewet (i.h.b. commentaar op de artt. 82-99, 151b-c, 155a-f, Gem.w en artt 80-96, 151a-151f Pw). In T.D Cammelbeeck, H.R.B.M. Kummeling & A.J Modderkolk (Eds.), ? (580 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Waterschapsverkiezingen: ontwikkeling in isolement?. In Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water. Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 123-137) (15 p.). Den Haag: SDU, Deze publicatie is niet opgenomen in het jaarverslag 2006.
  2007 - Boekredactie
Kummeling, H.R.B.M. & Saleh, J.M. (2007). Nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. (196 p.). Utrecht: Disciplinegroep Staats- en bestuursrecht.
  2007 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2007) Member Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (External organisation) Lid redactieraad Kluwer Collegebundel wetteksten
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2006). Beperkte immuniteit bij parlementaire enquêtes. Getuigend Staatsrecht (Koekkoek-bundel) (pp. 55-67) (13 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kummeling, H.R.B.M. & Mijnen, C.A. (2006). Parlementair enquêterecht in de Bondsrepubliek Duitsland. Onderzoeken over de parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk (pp. 25-42) (18 p.). Den Haag: Tweede kamer der Staten-Generaal, 17.
Kummeling, H.R.B.M. & Mijnen, C.A. (2006). Parlementair enquêterecht in de Bondsrepubliek Duitsland. Onderzoeken over de parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk (pp. 7-24) (18 p.). Den Haag: Tweede kamer der Staten-Generaal, 18.
  2006 - Boekredactie
Widdershoven, R.J.G.M., Kummeling, H.R.B.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2006). Beginselen van de democratische rechtsstaat, zesde herziene druk. (389 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. (2005). De rechtstreeks gekozen minister-president. Publicaties van de Staatsrechtkring, 23, (pp. 33-38) (6 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2005). Gevraagd academicus (m/v). In J.G. Brouwer (Eds.), Wat maakt een goed jurist? Over de academische vorming en het recht (pp. 89-92) (4 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kummeling, H.R.B.M. (2005). Modernisering monarchie gemorrel in de marge. In G. ten Berge & M. van de Vrugt (Eds.), Inter Alia (pp. 107-117) (11 p.). Utrecht: Juridische Bibliotheek, Univ. Utrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2005). Representativity versus Stability. A New Electoral System: A More Powerful and Dynamic Government? (pp. 13-27) (15 p.). Curaçao/Sint Maarten.
  2005 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2005) Member Regering (External organisation) Voorzitter Kiesraad
  2004 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. (2004). Ook democratie behoeft onderhoud. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (pp. 127-128) (2 p.).
  2004 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2004). Het Nederlandse Parlement (tiende geheel herziene druk). (474 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M., Kolk, A.H.J. & Lourijsen, E.C.M.P. (2004). Gemengde kiesstelsels. Het nieuwe kiesstelsel onderzocht (pp. 5-70) (66 p.). Ministerie van BKZ.
Kummeling, H.R.B.M. (2004). Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal. In F.C.M.A. Michiels (Eds.), Staats- en bestuursrecht: tekst en materiaal (2e herziene druk) (pp. 1-22) (496 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2004). xxx. In F.C.M.A. Michiels (Eds.), Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal (2e druk) (pp. 1-22) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Artikelen in bundels / proceedings
Kummeling, H.R.B.M. (26-01-2004). De parlementaire enquête onder de loep. De wet op de Parlementaire Enquete onder de loep (pp. 13-19) (7 p.). Den Haag: Ministerie van BIZA, Symposium over de wet op de parlementaire enquête.
  2004 - Boekredactie
Kummeling, H.R.B.M. & Modderkolk, A.J. (2004). Tekst & Commentaar, Gemeentewet en Provinciewet (3e druk). (608 p.). Deventer: Kluwer, In het bijzonder commentaar op de artt. 82-99, 151b, 155a-f Gem.w en artt. 80-96, 151a-151f Pw.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2003). Agencies in the Netherlands. In T. Zwart & L.F.M. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Perspective (pp. 79-112) (34 p.). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.
Kummeling, H.R.B.M. (2003). Pikmeer II. In P.J.J. Buuren, J.E.M. Polak & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), onbekend (pp. 414-424) (11 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2003) Chair Kluwer (External organisation) Redactie Master monografieën Staats- en bestuursrecht Kluwer
  2002 - Boeken
Besselink, L.F.M., Kummeling, H.R.B.M., Mendelts, P. & Prechal, A. (2002). De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie. (291 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Kummeling, H.R.B.M., Denters, S.A.H., de Jong, M.A.D.W. & Renting, E.M. (2002). Lokale kiesstelsels vergeleken; over de vormgeving, het gebruik en de consequenties van lokale kiesstelsels. (272 p.). Den Haag: VNG Uitgeverij.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2002). De betekenis van de Kaderwet ZBO's voor de omvorming van de Nma. In J.W. van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht? (pp. 1-18) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Minderman, G.D. (2002). De Staten-Generaal als zelfstandige begrotingsautoriteit. Kamerstukken EK 2001-2002 (pp. 2-12) (11 p.). Den Haag.
  2002 - Boekredactie
Kummeling, H.R.B.M., Modderkolk, A.J. & Zijlstra, S.E. (2002). Tekst & Commentaar, Provinciewet en Gemeentewet (2e druk). (505 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Rapporten
Kummeling, H.R.B.M. & Andeweg, R.B. (2002). Herijking subsidiëring politieke partijen. (4 p.). Den Haag: Ministerie van BuZa, Advies aan de minister.
  2001 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, B. & e.a., X (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht ( 5e herziene druk). (389 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht (5e druk). (390 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. & Zwart, T. (2001). Constitutioneel lapwerk: over de lotgevallen van voorstellen tot grondwetsherziening in de periode 1997 tot 2000. Publicaties van de staatsrechtkring (pp. 1-39) (39 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M. (2001). Proliferatie van proportionaliteit. In P.P.T. Bovend'Eert, J.W.A. Fleuren & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Grensverleggend staatsrecht (pp. 233-250) (18 p.). Deventer: Kluwer, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. C.J.A.M. Kortmann.
  2001 - Rapporten
Kummeling, H.R.B.M. (2001). Een kale kaderwet. Commentaar op het wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (27426). (27 p.). Den Haag: SDU.
  2000 - Artikelen
Kummeling, H.R.B.M. & Verhey, F. (2000). De herziening van de rechterlijke organisatie: zorgvuldige beoordeling gewenst. Nederlands Juristenblad, (pp. 2043-2045) (3 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortman en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R., Mendelts, P. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortmann en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (2000). Het primaat van de politiek en bestuur. In W.J. Witteveen, H.R.B.M. Kummeling & F.A.M. Stroink (Eds.), Het primaat van de politiek, preadvies voor de staatsrechtconferentie 1999 (pp. 25-41) (17 p.). Deventer: Kluwer, Staatsrechtconferentie 1999.
Kummeling, H.R.B.M., Minderman, G.D. & Bahlmann, J.P. (2000). Inleiding tot de bundel. In G.D. Minderman, J.P. Bahlman & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Verantwoording van klasse(n), Toezicht en verantwoording van de financien van de onderwijssector (pp. 1-7) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Minderman, G.D. (2000). Ministeriële verantwoordelijkheid en het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen. In G.D. Minderman, J.P. Bahlman & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector (pp. 165-179) (15 p.). Deventer: Kluwer.
  2000 - Boekredactie
Minderman, G.D., Bahlmann, J.P. & Kummeling, H.R.B.M. (2000). Verantwoording van klasse(n), Toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector. (214 p.). Deventer: Kluwer.
  2000 - Membership of committee
Kummeling, H.R.B.M. (2000) Chair wetenschapscommissie Zijlstra Center for Public Control and Governance VU (External organisation) Redacteur Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet Kluwer
  1999 - Artikelen
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Mendelts, P., Nehmelman, R. & Zwart, T. (1999). De staatkundige proefneming in de Grondwet. RegelMaat, 4/5, (pp. 175-181) (7 p.).
Kummeling, H.R.B.M. (1999). Naar een Nieuwe Grondwet?. Ars aequi, (pp. 233-236) (4 p.).
  1999 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M. & van Schagen, J.A. (1999). Verkenningen van Verantwoordelijkheid. (176 p.). Deventer: Tjeenk Willink.
Duijkersloot, A.P.W., Kummeling, H.R.B.M., Minderman, G.D., van Schagen, J.A. & Zijlstra, S.E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar de ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M., Duijkersloot, A.P.W., Minderman, G.D., van Schagen, J.A. & Zijlstra, S.E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. (176 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. (1999). Inleiding. Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht (pp. 1-2) (2 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M. & van Schagen, J.A. (1999). The proposals for electoral reform in the United Kingdom and The Netherlands. Constitutionalism, Universalism and Democracy. The Dutch Contribution to the fifth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Rotterdam (July 1999) (pp. 1-30) (30 p.). Groningen: University press.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:13

Afgesloten projecten

Project:
Evaluatie Contraterrorisme strategie 2011-2015 01-01-2015 tot 31-05-2016
Algemene projectbeschrijving

meer informatie (via website WODC)

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Overige projectleden:
  • Dr. Karin Guijen

Grondrechten, constitutionele aspecten van de Europese Unie, openbaarheid van bestuur, (financieel) toezicht, zelfstandige bestuursorganen, kiesrecht, politiek staatsrecht en internationaal recht.

Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:13
Nevenfuncties
  • Voorzitter Kiesraad (2005-2016)
  • Voorzitter van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS (vanaf 2012, van 1997-2012 plv. voorzitter))
  • lid Utrechtse referendumcommissie (vanaf 1999)
  • Extraordinary professor University of the Western Cape, Zuid-Afrika
  • Vice-voorzitter Commissie onderzoek stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (2015)
  • Voorzitter Staatsrechtkring- Vereniging van Nederlandse staatsrechtbeoefenaren (vanaf okt. 2015)
  • Voorzitter Evaluatiecommissie Wet herziening gerechtelijke kaart (2016-)
  • Lid Curatorium Onderzoekcentrum voor Staat en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Lid Raad van Advies Center for the Humanities Universiteit Utrecht
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:13
Volledige naam
Prof. dr. H.R.B.M. Kummeling Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.22
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8038
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:13
Laatst bijgewerkt op 30-01-2018