Prof. dr. Henk Kummeling
h.kummeling@uu.nl

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - College van Bestuur
Rector Magnificus

Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:46


Profiel

Prof. dr. Henk Kummeling is Rector Magnificus en Universiteitshoogleraar

Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:46
Curriculum vitae

 

Henk Kummeling (1961) is vanaf 1 juni 2018 rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 september 1995 was hij als hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht verbonden aan het Instituut voor staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij wetenschappe­lijk medewerker staatsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit), en vanaf 1 september 1994 tot 1 januari 1997 in deeltijd hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University).

 

In november 1988 promoveerde hij op een rechtsver­gelijkend dissertatie-onderzoek naar advisering in het publiekrecht, met als promotor prof.mr. C.A.J.M. Kortmann. In zijn Utrechtse oratie uit 1997 behandelde hij het vraagstuk van de relativiteit van geheimhoudingsplichten. Daarnaast publiceerde hij over diverse onderwer­pen, zoals grond­rechten, rechtsbescherming in de Europese Unie, openbaarheid van bestuur, (financieel) toezicht, zelfstandige bestuursorganen, kiesrecht, politiek staatsrecht, decentraal bestuur en internationaal recht. Hij heeft over deze vraagstukken ook onderwijs gegeven in China, Indonesië, het VK, de VS, Suriname en Zuid-Afrika.

 

Hij is betrokken geweest bij diverse onderwijsvernieuwingen, onder andere als voorzitter van de Onderwijsadviescommissie en de Bachelor/Mastercommissie van de Universiteit Utrecht. Hij is verschillende malen uitgeroepen tot "Docent van het Jaar" door de studenten rechtswetenschap in Utrecht en Tilburg.

 

Vanaf  1 september 2008 tot 1 september 2014 was hij decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. In 2015 benoemde het college van bestuur hem tot universiteitshoogleraar. In die functie heeft hij zich vooral gericht op het bevorderen van multi- en interdisciplinair onderzoek en onderwijs.

 

Van zijn nevenwerkzaamheden zijn  in het bijzonder vermeldenswaard het voorzitterschap van de Kiesraad (2006-2014), het  voorzitterschap van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS (sinds 2012) en het buitengewone hoogleraarschap aan de University of the Western Cape in Kaapstad, Zuid-Afrika (sinds 2013).

 

 

Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:46
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2018) Invited speaker Seminar University of the Western Cape, South Africa Cape Town (25-04-2018) Populism
Kummeling, H.R.B.M. & Lamb, M. (2018). Some Recent Developments In Multiparty Democracy in Asia. ASLI Conference (27 p.).
  2018 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. & de Jong, Ron (2018). Lottocratie - Representatie tussen loten en kiezen. Civis mundi (#54) (10 p.).
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, B.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Beginselen van de democratische rechtsstaat - Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. (436 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2017). Het Nederlandse parlement. (587 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
van Rossem, J.W.C., Noordegraaf, M., Schiffelers, Marie-Jeanne, Douglas, S.C., Terpstra, N.M., de Graaf, B.A. & Kummeling, H.R.B.M. (01-12-2017). Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten. (166 p.). Utrecht: WODC.
Kummeling, H.R.B.M. (20-09-2017) Invited speaker Staatscommissie parlementair stelsel Ontwikkelingen in het tweekamerstelsel
de Jong, M.A.D.W., van der Woude, W., Zorg, W.S., Broeksteeg, J.W.L., Nehmelman, R., Tappeiner, I.U. & Kummeling, H.R.B.M. (2017). Orde in de openbare orde - Een onderzoek naar verbetering van toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het openbare-orderecht. (437 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (24-01-2017) Invited speaker Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen Wettelijk initiatiefrecht
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2016). Britannia Beach and Lagoonbay: The Constitutional Court in Muddy Waters? Some Comparative Reflections on the Benefits of an Active Judiciary. In S. Woolman (Eds.), Constitutional Court Review -VI (pp. 24-31). Cape Town, South Afriva: Juta & Co. Ltd.
Kummeling, H.R.B.M. (2016). Conventies: cruciale constitutionele curiosa. In L. Verhey & G.J. Geertjes (Eds.), De consitutionele conventie: kwal op het strand of baken in zee? (pp. 67-79). Den Haag: Boom.
Kummeling, H.R.B.M. & Brouwers, Lucas (2016). De gelijke toegang tot de rechter onder vuur. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 153-177). Oisterwijk: Wolf Legal P ublishers.
Kummeling, H.R.B.M. (2016). Het ongemak van de representatieve democratie met de burger. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (pp. 221-241).
Kummeling, H.R.B.M. (2016) Invited speaker National Constitutional Law Conference Indonesia 2016 Bukittinggi (05-09-2016 - 08-09-2016) Intra Party Democracy
Kummeling, H.R.B.M. (2016 2017) Member Ministerie van Justitie (External organisation) Voorzitter Evaluatiecommissie Wet Herziening gerechtelijke kaart
Kummeling, H.R.B.M. (2016) Keynote speaker Seminar Dullah Omar Institute & South African Local Government Association Cape Town (28-11-2015)
Kummeling, H.R.B.M. (18-04-2016 18-05-2016) Visiting researcher Universitas Indonesia Visiting professor
Kummeling, H.R.B.M. (01-11-2016) Visiting researcher University of the Western Cape Visiting professor
Kummeling, H.R.B.M. (2016) Member VSNU (External organisation) Onderzoeksvisitatie Rechtsgeleerdheid Leiden
  2016 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2016). Het Nederlandse Parlement, Onderwijseditie. (209 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Vetzo, M. (2016). Opheffing strafrechtelijke immuniteiten verworpen door de Eerste Kamer. Overheid en Aansprakelijkheid, (pp. 62-63).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (13-03-2015) Keynote speaker Citizen 3.0 KNAW Institutions for the open society Amsterdam (13-03-2015)
Kummeling, H.R.B.M. (23-01-2015) Keynote speaker Kirchheiner seminar Leiden (23-01-2015) Constitutionele betekenis Conventies
Kummeling, H.R.B.M. (16-09-2015) Invited speaker Professional performance juristen Utrecht (16-09-2015) Incentives voor gedrag van juristen in het bijzonder advocaten en rechters
Kummeling, H.R.B.M. (18-02-2015) Member Member foreign doctoral Committee (Event) Member foreign doctoral Committee<br/><br/>Tinashe Chigwata, The law and policy for provincial and local government in Zimbabwe
Kummeling, H.R.B.M. (15-12-2015). Quorumregelingen als parlementair strijdmiddel. Surinaams juristenblad, 2015 (3), (pp. 15-24).
Kummeling, H.R.B.M. (2015) Member Regering (External organisation) Vicevoorzitter adviescommissie Oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
Kummeling, H.R.B.M. (2015) Chair Staatsrechtkring (External organisation) Voorzitter Staatsrechtkring (Vereniging staatsrechtbeoefenaren NL)
  2015 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2015). Bewerking Commentaar op art.155a-155f Gem.w en art. 151a-151f Pw, 8e druk. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet 2015 (pp. 213-219; 603-609). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Cammelbeeck, T.D. (2015). Tekst & Commentaar: Gemeentewet Provinciewet. (1184 p.). Wolters Kluwer.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2014). Het Nederlandse Parlement (Onderwijseditie). (186 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2014). Recht in nood, in: Crises, rampen en recht, Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging. Handelingen NJV, 144e jaargang (pp. 263-299). Deventer: Kluwer.
  2013 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2013). Bewerking Commentaar op art 155a-155f Gemw en art. 151a- 151f Pw. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet (pp. 221-226; 599-605). Kluwer.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M., Widdershoven, R.J.G.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2012). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlands staats- en bestuursrecht. (398 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M., Elzinga, Douwe Jan & Schipper-Spanninga, Hanneke (2012). Het Nederlandse kiesrecht. (282 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2012) Member Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (External organisation) Voorzitter Awb bezwarencommissie
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Parlement en geheime toezichtsinformatie. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink (pp. 75-83) (9 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2012 - Vakpublicaties
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Onnodig en onwenselijk: de geheimzinnigheid van DNB. Nederlands Juristenblad, 1, (pp. 26-27) (2 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (25-04-2012). Voorzitter Kiesraad krijgt zijn zin; Bij Henk Kummeling stroomt het staatsrecht door de aderen. FD
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Tappeiner, I.U., Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De grondwettelijke positie van het waterschap. In R. Nehmelman, I.U. Tappeiner, H.F.M.W. van Rijswick, H.R.B.M. Kummeling & S. Steenman (Eds.), De constitutionele inbedding van het waterschap (pp. 3-39) (37 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kummeling, H.R.B.M. (2011). Kiesrecht in het Koninkrijk. In I. Broekhuijse, H. Kummeling & R. Nehmelman (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik (pp. 99-108) (10 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht/Afdeling staats- en bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2011) Member Kluwer Collegebundel 2010-2011 (External organisation) lid redactieraad
  2011 - Vakpublicaties
Nehmelman, R., Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Kummeling, H.R.B.M. & Steenman, S. (2011). De constitutionele inbedding van het waterschap. (85 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R., Broekhuijse, I.L.A. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik, Liber Amicorum prof.mr. Jaime Saleh bij gelegenheid van zijn afscheid van de leerstoel Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht. (284 p.). Utrecht: UU/Afdeling Staats- en Bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2011). Gemeentewet en Provinciewet, i.h.b. commentaar op de artt. 155a-155f, Gem.w en artt 151a-151f Pw. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 856) (1 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2011). Reactie op Witteveen. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011 (3), (pp. 330-333) (4 p.).
Kummeling, H.R.B.M. & Cammelbeeck, T.D. (2011). Tekst & Commentaar. (856 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Populariserende publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (14-05-2011). Politiek verdeeld om koningin Máxima. Algemeen Dagblad
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2010). Het Nederlandse Parlement,elfde geheel herziene druk. Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2010) Member Vrije Universiteit (External organisation) Lid Wetenschapscommissie Zijlstra Center
  2010 - Vakpublicaties
Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Nehmelman, R. & Kummeling, H.R.B.M. (2010). onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen, De staatsrechtelijke positie van het waterschap 2010. utrecht: Universiteit Utrecht.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. & de Jong, M.A.D.W. (2009). De teloorgang van de Tweede Kamer als medewetgever. In P. van Bovend'Eert (Eds.), De staat van wetgeving: opstellen aangeboden aan C.A.J.M. Kortmann (pp. 67-97) (30 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M., van Mourik, B. & Nehmelman, R. (2009). Enkele staatsrechtelijke reflecties op de positie van de Eerste Kamer in het kader van de Europese Unie. Den Haag: Eerste Kamer.
  2009 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2009). Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen voorzien van commentaar onder red. van T.D. Cammelbeeck [en] H.R.B.M. Kummeling. ? (pp. 485-489) (4 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2009). Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen voorzien van commentaar onder red. van T.D. Cammelbeeck [en] H.R.B.M. Kummeling. ? (pp. 187-193) (6 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2008). Europa en de nationale grondrechtenbescherming. Liber amicorum J.W.Holtslag (pp. 95-101) (6 p.). Den Haag: Ministerie BZK.
Kummeling, H.R.B.M. & Hondius, E.H. (2008). Klare taal in het staats- en bestuursrecht. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel) (pp. 175-189) (14 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2008 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M., Woltjer, A.J.Th., Bron, R.P, Dammen, R., Kalkhoven, V.C., Muller, E.R & Rogier, L.J.J. (2008). Bestuur, recht en veiligheid: bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. (334 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kummeling, H.R.B.M. (30-09-2008). Information about recent elections in the Netherlands. Fighting against electoral fraud – complaints and appeals procedures - 4th European conference of electoral management bodies : Strasbourg, 20 – 21 September 2007 (pp. 31-35). Council of Europe.
Kummeling, H.R.B.M. (2008). Veritatitis simplex oratio est. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 6 (2008), (pp. 255-256) (2 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Kiesrecht en Koninkrijksparlement. In H.R.B.M Kummeling & J.M Saleh (Eds.), Nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk (pp. 67-72) (6 p.). Utrecht: Disciplinegroep Staats- en bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Parlementair onderzoek, Op zoek naar de waarheid, maar met een politiek tintje.. In J.Th.J van den Berg, J.L.W Broeksteeg & L.F.M Verhey (Eds.), Het Parlement, preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2006 (pp. 69-81) (13 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kummeling, H.R.B.M. (2007) Member Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (External organisation) Lid redactieraad Kluwer Collegebundel wetteksten
Kummeling, H.R.B.M., Muller, E.R & Bron, R.P (2007). Veiligheid en privacy. (85 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Waterschapsverkiezingen: ontwikkeling in isolement?. In Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water. Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 123-137) (15 p.). Den Haag: SDU, Deze publicatie is niet opgenomen in het jaarverslag 2006.
  2007 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. & Saleh, J.M. (2007). Nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. (196 p.). Utrecht: Disciplinegroep Staats- en bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2007). Tekst & Commentaar, Gemeentewet en Provinciewet (i.h.b. commentaar op de artt. 82-99, 151b-c, 155a-f, Gem.w en artt 80-96, 151a-151f Pw). In T.D Cammelbeeck, H.R.B.M. Kummeling & A.J Modderkolk (Eds.), ? (580 p.). Deventer: Kluwer.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2006). Beperkte immuniteit bij parlementaire enquêtes. Getuigend Staatsrecht (Koekkoek-bundel) (pp. 55-67) (13 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kummeling, H.R.B.M. & Mijnen, C.A. (2006). Parlementair enquêterecht in de Bondsrepubliek Duitsland. Onderzoeken over de parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk (pp. 25-42) (18 p.). Den Haag: Tweede kamer der Staten-Generaal, 17.
Kummeling, H.R.B.M. & Mijnen, C.A. (2006). Parlementair enquêterecht in de Bondsrepubliek Duitsland. Onderzoeken over de parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk (pp. 7-24) (18 p.). Den Haag: Tweede kamer der Staten-Generaal, 18.
  2006 - Vakpublicaties
Widdershoven, R.J.G.M., Kummeling, H.R.B.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2006). Beginselen van de democratische rechtsstaat, zesde herziene druk. (389 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2005). De rechtstreeks gekozen minister-president. Publicaties van de Staatsrechtkring, 23, (pp. 33-38) (6 p.).
Kummeling, H.R.B.M. (2005). Gevraagd academicus (m/v). In J.G. Brouwer (Eds.), Wat maakt een goed jurist? Over de academische vorming en het recht (pp. 89-92) (4 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kummeling, H.R.B.M. (2005). Modernisering monarchie gemorrel in de marge. In G. ten Berge & M. van de Vrugt (Eds.), Inter Alia (pp. 107-117) (11 p.). Utrecht: Juridische Bibliotheek, Univ. Utrecht.
Kummeling, H.R.B.M. (2005) Member Regering (External organisation) Voorzitter Kiesraad
Kummeling, H.R.B.M. (2005). Representativity versus Stability. A New Electoral System: A More Powerful and Dynamic Government? (pp. 13-27) (15 p.). Curaçao/Sint Maarten.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (26-01-2004). De parlementaire enquête onder de loep. De wet op de Parlementaire Enquete onder de loep (pp. 13-19) (7 p.). Den Haag: Ministerie van BIZA, Symposium over de wet op de parlementaire enquête.
Kummeling, H.R.B.M., Kolk, A.H.J. & Lourijsen, E.C.M.P. (2004). Gemengde kiesstelsels. Het nieuwe kiesstelsel onderzocht (pp. 5-70) (66 p.). Ministerie van BKZ.
Kummeling, H.R.B.M. & Bovend'Eert, P.P.T. (2004). Het Nederlandse Parlement (tiende geheel herziene druk). (474 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2004). Ook democratie behoeft onderhoud. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (pp. 127-128) (2 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2004). Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal. In F.C.M.A. Michiels (Eds.), Staats- en bestuursrecht: tekst en materiaal (2e herziene druk) (pp. 1-22) (496 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Modderkolk, A.J. (2004). Tekst & Commentaar, Gemeentewet en Provinciewet (3e druk). (608 p.). Deventer: Kluwer, In het bijzonder commentaar op de artt. 82-99, 151b, 155a-f Gem.w en artt. 80-96, 151a-151f Pw.
Kummeling, H.R.B.M. (2004). xxx. In F.C.M.A. Michiels (Eds.), Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal (2e druk) (pp. 1-22) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2003). Agencies in the Netherlands. In T. Zwart & L.F.M. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Perspective (pp. 79-112) (34 p.). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.
Kummeling, H.R.B.M. (2003) Chair Kluwer (External organisation) Redactie Master monografieën Staats- en bestuursrecht Kluwer
Kummeling, H.R.B.M. (2003). Pikmeer II. In P.J.J. Buuren, J.E.M. Polak & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), onbekend (pp. 414-424) (11 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. (2002). De betekenis van de Kaderwet ZBO's voor de omvorming van de Nma. In J.W. van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht? (pp. 1-18) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Besselink, L.F.M., Kummeling, H.R.B.M., Mendelts, P. & Prechal, A. (2002). De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie. (291 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Kummeling, H.R.B.M. & Minderman, G.D. (2002). De Staten-Generaal als zelfstandige begrotingsautoriteit. Kamerstukken EK 2001-2002 (pp. 2-12) (11 p.). Den Haag.
Kummeling, H.R.B.M. & Andeweg, R.B. (2002). Herijking subsidiëring politieke partijen. (4 p.). Den Haag: Ministerie van BuZa, Advies aan de minister.
Kummeling, H.R.B.M., Denters, S.A.H., de Jong, M.A.D.W. & Renting, E.M. (2002). Lokale kiesstelsels vergeleken; over de vormgeving, het gebruik en de consequenties van lokale kiesstelsels. (272 p.). Den Haag: VNG Uitgeverij.
  2002 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M., Modderkolk, A.J. & Zijlstra, S.E. (2002). Tekst & Commentaar, Provinciewet en Gemeentewet (2e druk). (505 p.). Deventer: Kluwer.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Widdershoven, R.J.G.M., Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, B. & e.a., X (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht ( 5e herziene druk). (389 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht (5e druk). (390 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M. & Zwart, T. (2001). Constitutioneel lapwerk: over de lotgevallen van voorstellen tot grondwetsherziening in de periode 1997 tot 2000. Publicaties van de staatsrechtkring (pp. 1-39) (39 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M. (2001). Een kale kaderwet. Commentaar op het wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (27426). (27 p.). Den Haag: SDU.
Kummeling, H.R.B.M. (2001). Proliferatie van proportionaliteit. In P.P.T. Bovend'Eert, J.W.A. Fleuren & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Grensverleggend staatsrecht (pp. 233-250) (18 p.). Deventer: Kluwer, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. C.J.A.M. Kortmann.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Kummeling, H.R.B.M. & Verhey, F. (2000). De herziening van de rechterlijke organisatie: zorgvuldige beoordeling gewenst. Nederlands Juristenblad, (pp. 2043-2045) (3 p.).
Kummeling, H.R.B.M. (2000). Het primaat van de politiek en bestuur. In W.J. Witteveen, H.R.B.M. Kummeling & F.A.M. Stroink (Eds.), Het primaat van de politiek, preadvies voor de staatsrechtconferentie 1999 (pp. 25-41) (17 p.). Deventer: Kluwer, Staatsrechtconferentie 1999.
Kummeling, H.R.B.M., Minderman, G.D. & Bahlmann, J.P. (2000). Inleiding tot de bundel. In G.D. Minderman, J.P. Bahlman & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Verantwoording van klasse(n), Toezicht en verantwoording van de financien van de onderwijssector (pp. 1-7) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. & Minderman, G.D. (2000). Ministeriële verantwoordelijkheid en het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen. In G.D. Minderman, J.P. Bahlman & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector (pp. 165-179) (15 p.). Deventer: Kluwer.
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortman en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R., Mendelts, P. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortmann en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
Minderman, G.D., Bahlmann, J.P. & Kummeling, H.R.B.M. (2000). Verantwoording van klasse(n), Toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector. (214 p.). Deventer: Kluwer.
Kummeling, H.R.B.M. (2000) Chair wetenschapscommissie Zijlstra Center for Public Control and Governance VU (External organisation) Redacteur Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet Kluwer
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Mendelts, P., Nehmelman, R. & Zwart, T. (1999). De staatkundige proefneming in de Grondwet. RegelMaat, 4/5, (pp. 175-181) (7 p.).
Kummeling, H.R.B.M. (1999). Naar een Nieuwe Grondwet?. Ars aequi, (pp. 233-236) (4 p.).
Kummeling, H.R.B.M. & van Schagen, J.A. (1999). The proposals for electoral reform in the United Kingdom and The Netherlands. Constitutionalism, Universalism and Democracy. The Dutch Contribution to the fifth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Rotterdam (July 1999) (pp. 1-30) (30 p.). Groningen: University press.
Kummeling, H.R.B.M. & van Schagen, J.A. (1999). Verkenningen van Verantwoordelijkheid. (176 p.). Deventer: Tjeenk Willink.
Duijkersloot, A.P.W., Kummeling, H.R.B.M., Minderman, G.D., van Schagen, J.A. & Zijlstra, S.E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar de ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M., Duijkersloot, A.P.W., Minderman, G.D., van Schagen, J.A. & Zijlstra, S.E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. (176 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  1999 - Vakpublicaties
Kummeling, H.R.B.M. (1999). Inleiding. Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht (pp. 1-2) (2 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:47

Afgesloten projecten

Project:
Evaluatie Contraterrorisme strategie 2011-2015 01-01-2015 tot 31-05-2016
Algemene projectbeschrijving

meer informatie (via website WODC)

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Overige projectleden:
  • Dr. Karin Guijen

Grondrechten, constitutionele aspecten van de Europese Unie, openbaarheid van bestuur, (financieel) toezicht, zelfstandige bestuursorganen, kiesrecht, politiek staatsrecht en internationaal recht.

Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:47
Nevenfuncties

 

Uit hoofde van of samenhangend met de functie

  • Lid VSNU Rectorencollege (onbezoldigd)
  • Lid Rectors Assembly LERU (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Museum Sonneborgh (onbezoldigd)
  • Lid Curatorium Prince Claus Chair (onbezoldigd)
  • Lid bestuur van Netherlands Energy Research Alliance (NERA) (onbezoldigd)

 

Op persoonlijke titel

  • Voorzitter van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS (vanaf 2012, van 1997 – 2012 plv. voorzitter) (als hoogleraar – bezoldigd)
  • Lid Utrechtse referendumcommissie (vanaf 1999) (als hoogleraar – onbezoldigd)
  • Extraordinary professor University of Western Cape, Zuid-Afrika (als hoogleraar – onbezoldigd)
  • Lid Curatorium Onderzoekcentrum voor Staat en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (als hoogleraar – onbezoldigd)

 

Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:47
Volledige naam
Prof. dr. H.R.B.M. Kummeling Contactgegevens  

Telefoonnummer direct 030 253 5131  

Telefoonnummer direct 030 253 5131
Postadres
P.O. Box 80125
3508 TC    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-09-24 03:57:47
Laatst bijgewerkt op 18-09-2018