Opening van het Academisch Jaar 2023-2024

tot

De jaarlijkse viering van de Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit Utrecht vindt plaats op 4 september 2023. 

Meer informatie volgt later op deze pagina.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
kabinetszaken@uu.nl