Privacy- en cookieverklaring UU Sales Service

In deze privacyverklaring leggen we uit wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je een product aanschaft via deze website.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Universiteit Utrecht (UU) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze privacy verklaring staat beschreven.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die van u verzameld worden, worden gebruikt om een overeenkomst met u aan te gaan. De gegevens zijn nodig om een goed of dienst bij ons af te nemen.

Van wie verzamelt de Universiteit Utrecht persoonsgegevens op deze website?

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van degenen die een product bij ons afnemen via de website van UU Online Sales.

Welke persoonsgegevens worden er van mij verzameld op deze website?

Bij de check-out van de website van UU Online Sales worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?

Ja, uw gegevens worden met een derde gedeeld, namelijk Intracto Group NV (Intracto). In opdracht van Universiteit Utrecht verzorgt Intracto als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst de webshop van UU Online Sales. Wij hebben afspraken gemaakt met deze verwerker om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

De privacyverklaring van Intracto is hier te vinden: https://www.intracto.com/nl-nl/privacy-policy

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht aan derden.

De Universiteit Utrecht verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of aan fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden mijn gegevens ook verstrekt aan landen buiten de EU?

Nee, het hoofdkantoor van Intracto  is gevestigd in België. Daar worden persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Intracto. In de verwerkersovereenkomst zijn waarborgen ingebouwd zodat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Indien u tot een transactie komt, bewaren wij uw gegevens ten behoeve van de boekhoudregels, maar niet langer dan daarvoor noodzakelijk is.

Hoe kan ik de gegevens verzameld op deze website inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Universiteit Utrecht. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG en dat het gaat om de UU Online Sales website. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de Universiteit Utrecht nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Stuur uw verzoek naar het e-mailadres: privacy@uu.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.  

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een bericht sturen aan privacy@uu.nl. De functionaris voor gegevens­bescherming (FG) van de Universiteit Utrecht is tevens bereikbaar via dit e-mailadres.

Cookies

Op de website van UU Online Sales worden alleen functionele cookies gebruikt. Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Privacy- en cookieverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2021. De Universiteit Utrecht behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Nieuwsgierig geworden naar de algemene privacyverklaring van de Universiteit Utrecht? Die is hier vindbaar. In het beleiddocument is te lezen hoe de Universiteit Utrecht omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.