Dr. Renée Filius

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Dr. Renée Filius

Afdelingshoofd
Onderwijs
r.m.filius@uu.nl

Hoofd Onderwijs

 

Renée Filius is hoofd Onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning van het College van Bestuur op gebied van onderwijs. Onderdeel daarvan zijn het strategisch programma, de kwaliteitsborging, de management informatie en verschillende instellingsbrede projecten, allen op het gebied van onderwijs.

 

Hoofd van >90 medewerkers van de afdeling, die werken vanuit teams/ programma's waaronder Onderwijsbeleid (incl Institutional Research), Educate-it, Centre for Academic Teaching en LifeLong Learning.

 

Voorzitter danwel lid Stuurgroepen Educate-it, Learning Analytics, City Deal Kennismaken, Roosteraanbesteding, Horus, Caracal, Studentmobiliteit, Plagiaatcontrole, Online Proctoring, Future Learning Spaces. Lid programmaraad Community Engaged Learning. Deelnemer CAT-Board, Secretaris Regiegroep Onderwijs. Voorzitter Digitale LeerOmgeving-Board.

 

Renée betrad in 2004 de wereld van het hoger onderwijs en was mede-oprichter van Elevate, werkte bij het Julius Centrum (UMCU), het IVLOS (nu Onderwijsadvies & Training, UU) en de Digitale Universiteit (nu opgegaan in SURF). Daarvoor werkte zij zo'n tien jaar in het bedrijfsleven. 

 

Renée is op 23 mei 2019 gepromoveerd op basis van haar proefschrift 'Peer feedback to promote deep learning in online education'. Een samenvatting wordt in deze video gegeven.

Twitter @ReneeF

LinkedIn

Researchgate