De directie Communicatie & Marketing geeft in nauwe afstemming met het college van bestuur, faculteiten en diensten het communicatie- en marketingbeleid van de Universiteit Utrecht vorm. Op basis van het universitair strategisch plan zorgt de directie voor:

  • het optimaal etaleren van de reputatie en positionering van de Universiteit Utrecht in een gemeenschappelijk gedragen corporate profilering onder de pay off Bright Minds, Better Future;
  • een gedifferentieerde marketingaanpak door verschillen in inhoud, markten en doelgroepen. Leidraad bij de student-enrollment is goede instroom ('Van harte welkom'), goede doorstroom ('Heb hier een fantastische tijd maar niet te lang') en goede uitstroom ('Feestelijk afstuderen en passend je weg vervolgen’), gericht op een duurzame relatie voor de rest van je leven met je alma mater;
  • efficiënte en effectieve samenwerking tussen medewerkers, waardoor intern kan worden waargemaakt wat extern wordt beloofd.

Directeur: drs. C.T. (Cor) Jansen
Bestuursgebouw
Kamer 135 (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
T: 030 253 93 00