Directie Communicatie en Marketing

De directie Communicatie & Marketing geeft in nauwe afstemming met het college van bestuur, faculteiten en diensten het communicatie- en marketingbeleid van de Universiteit Utrecht vorm. 

Waarnemend Directeur Communicatie en Marketing