De directie Communicatie & Marketing geeft in nauwe afstemming met het college van bestuur, faculteiten en diensten het communicatie- en marketingbeleid van de Universiteit Utrecht vorm. 

Directeur: drs. M.J.M. (Monique) Mourits
Bestuursgebouw
Kamer 135 (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
T: 030 253 93 00