Algemene directie

De Algemene Directie ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij de voorbereiding en implementatie van het strategische beleid en coördineert en bevordert de samenhang in de ondersteunende processen. De directie ondersteunt het bestuurlijke proces en is verantwoordelijk voor de bestuurlijk/juridische advisering van het college van bestuur en de faculteiten.

Samenstelling

De Algemene Directie bestaat uit de algemeen directeur, de afdelingen Juridische Zaken, Bestuurssecretariaat, Programmateam Duurzaamheid en een bedrijfsbureau, waarin tevens het team 'Control Universitaire Bestuursdienst' is ondergebracht.