Utrecht Holdings

Hoe beschermen we onszelf tegen toekomstige pandemieën? Op welke manier kan kunstmatige intelligentie helpen de druk in de gezondheidszorg te verminderen? En wat kunnen we doen om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden? Hoe kunnen we op innovatieve wijze online onderwijs vormgeven? Wetenschappers van de Universiteit Utrecht buigen zich dagelijks over dit soort maatschappelijke vraagstukken en bedenken daarvoor oplossingen. 

Deze nieuwe wetenschappelijke inzichten willen we graag ten goede laten komen van de maatschappij. Dit wordt ook wel valorisatie genoemd. Het is een van onze kerntaken als universiteit. 

In sommige gevallen levert wetenschappelijk onderzoek een product op dat we op de markt willen brengen, zodat de maatschappij kan profiteren van de vinding. Daarbij is vaak de hulp van een bestaande commerciële partij nodig. Om dat in goede banen te leiden hebben alle kennisinstellingen in Nederland Knowledge Transfer Offices.

Utrecht Holdings is het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Utrecht Holdings is in 1998 opgericht en brengt innovaties naar de markt die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek van medewerkers van de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht. Utrecht Holdings zorgt ervoor dat de vindingen van de onderzoekers van het UMC Utrecht en de UU impact hebben in de maatschappij. Met behulp van onder meer octrooiaanvragen, licenties en het helpen oprichten van nieuwe spin-offs worden de vindingen op de juiste manier verder gebracht. Zo wordt het intellectueel eigendom van het UMC Utrecht en de UU beschermd en vloeien de opbrengsten terug naar beide instellingen en naar Utrecht Holdings zelf, voor bijvoorbeeld innovatie en impact, onderzoek en onderwijs.

Utrecht Holdings is in de opstartfase vaak (mede)aandeelhouder van deze spin-offs, die vooral actief zijn op het terrein van biotechnologie, medische technologie, onderwijs en ICT. Utrecht Holdings beoogt uiteindelijk een exit, namelijk de verkoop van haar aandelen van het bedrijf. De vinding is dan succesvol naar de markt gebracht en/of de steun van Utrecht Holdings is niet langer nodig omdat andere partijen deze overnemen. Utrecht Holdings ziet vervolgens erop toe dat het geld dat hiermee verdiend wordt weer gebruikt kan worden voor taken van UU en UMC Utrecht zoals bijvoorbeeld innovatie en impact, onderzoek en onderwijs 

Utrecht Holdings speelt een centrale rol in de ambities van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht om kennis beschikbaar te maken voor de samenleving en om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht trekken daarbij bewust samen op, omdat wij ook in ons multidisciplinaire onderzoek veel samenwerken.