Stemwijzer universiteitsraad studenten

Van 8 t/m 10 mei zijn er verkiezingen voor de medezeggenschapsraden. Studenten stemmen tijdens de verkiezingen voor de raad van hun eigen faculteit en voor de universiteitsraad. In deze stemwijzer vind je de belangrijkste standpunten van de twee studentpartijen voor de universiteitsraad. Op wie ga jij stemmen?

De twee studentenpartijen

Waarom VUUR (Verenigde Utrechtse Universitaire Raden)?

"Omdat de leden van VUUR dingen gedaan krijgen die ooit niet op de agenda stonden maar die we nu vanzelfsprekend vinden. Denk aan een boot op de canal pride, de career office, de green office, gratis menstruatieproducten bij servicepunten of een graadje lager in al onze gebouwen."

Waarom de PvdUS (Partij voor de Utrechtse Student)?

"Stem op een kandidaat van de PvdUS als je het belangrijk vindt dat studenten zelf hun studietijd kunnen invullen en zich op verschillende vlakken, dus ook naast de studie, kunnen ontplooien en ontwikkelen. Wij zetten ons in voor de actieve student."

Duurzaamheid

Duurzaamheid in vogelvlucht

Wat vinden de partijen van duurzaamheid?

Diversiteit en inclusie

Hoe staan de partijen tegenover diversiteit en inclusie?

Studentenwelzijn

Wat vinden de partijen belangrijk rondom studentenwelzijn?

Studentenleven

Waar staan de partijen voor als het gaat over het studentenleven?

Onderwijs

Studenten aan het werk

Waar staan de partijen voor als het over onderwijs gaat?

Internationalisering

Faculty Club

Wat vinden de partijen van internationalisering?