‘Kansu-Tibetan border’. In: 'Missionary Atlas', 1950

Deze kaart komt uit de Missionary Atlas die in 1950 werd uitgegeven door de Amerikaanse zendingsbeweging de Christian and Missionary Alliance (CAMA). Deze specifieke kaart toont China en het grensgebied met Tibet, dat in deze periode werd geannexeerd door China.

Ga naar de digitale versie

De lay-out is bijna identiek aan de editie van 1936, maar een kleine inzetkaart helpt hier de lezer om de Gansu-regio te lokaliseren in China. Opmerkelijk is dat de enige zendingspost in Tibet, Xunhua (Shunhwa: waar de Gele Rivier Tibet uitstroomt) verdwenen lijkt te zijn. Het aantal zendingsposten is iets gekrompen ten aanzien van de kaart uit 1936. De zendingsposten van CAMA zijn onderstreept. Gestippelde onderstreepte zendingsposten tonen aan dat de posten alleen door Chinezen zijn bemenst. Waar in de kaart van 1936 onderscheid wordt gemaakt tussen ‘zendingsstations’ en ‘zendingsstations bemenst door Chinezen’ wordt op deze vernieuwde kaart gesproken over ‘Chinese’ en ‘buitenlandse’ zendelingen. De doorgetrokken lijn geeft de grens tussen China en Tibet aan en de stippellijn de etnografische grens. 

Deze atlas werd gemaakt om het werk van CAMA uiteen te zetten. CAMA werd in 1887 in de Verenigde Staten opgericht en was verbonden aan de Pinksterbeweging. De aangesloten kerk zijn tegenwoordig evangelisch en sterk missionair. CAMA heeft ruim zes miljoen leden in 22.000 kerken, en opereert in 88 landen. Het hoofdkwartier bevindt zich in São Paulo.

Deze atlas werd in 1950 door Alfred Cookman Snead (1884-1961) uitgegeven, een CAMA-zendeling in India in het eerste decennium van de twintigste eeuw. Vanaf 1921 tot 1956 was hij verantwoordelijk voor de buitenlandse strategie van CAMA. Deze atlas is gerangschikt op land en verstrekt informatie over bijvoorbeeld bevolking, klimaat, bestuur en geschiedenis. Daarna volgt uitgebreide informatie, vergezeld van zwart-wit foto’s, over de geografische verspreiding en de activiteiten van zendelingen. De kaarten zijn eenvoudig en gedrukt in zwart-wit en tonen de zendingsposten van CAMA. Deze atlas werd in 1950 uitgegeven, maar eerdere edities verschenen in 1924 en 1936. Ook hier wordt weer referentie gemaakt aan de ‘rapid changes in the world’, met name in het Nabije Oosten. Opmerkelijk is de ingevouwen wereldkaart waarin tijdszones zijn aangegeven, wellicht kenmerkend voor een periode waarin de burgerluchtvaart sneller reizen mogelijk heeft gemaakt. Voorin de atlas staat een handgeschreven opdracht van Snead: ‘To my esteemed friend Dr. J.V. De Bruyn’, een bestuurder in Nederlands-Indië en etnoloog over wie later een roman werd geschreven door Anthony van Kampen, Jungle Pimpernel.