Utrechtse incunabelen

Detail eerste pagina 'Historia Scholastica' van Petrus Comestor, 1473

Deze digitale tentoonstelling biedt een overzicht van de vroegste in Utrecht gedrukte boeken uit het bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Die zogeheten Utrechtse incunabelen — met losse letters gedrukte boeken van vóór 1501 — staan in de tentoonstelling zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt. De werken bieden een treffend beeld van de toenmalige positie van de Domstad als bakermat van de boekdrukkunst in de Noordelijke Nederlanden. Alle gedigitaliseerde incunabelen zijn voorzien van een toelichting en kunnen online doorgebladerd en bekeken worden. Tevens zijn zij als PDF te downloaden.

De tentoonstelling is mede tot stand gekomen dankzij een royale subsidie van het K.F. Hein Fonds en het Fentener van Vlissingen Fonds, in het kader van het project Vroege Utrechtse drukkers op de kaart, 1450-1800. Met de oplevering van dit project kwam tevens een geografische interface (niet meer in onderhoud; versie Internet Archive 18 juni 2022) beschikbaar met een visualisatie van de diverse locaties van de voormalige Utrechtse drukkers en uitgevers.

Tentoonstellingsitems (chronologisch)

Vragen over deze digitale tentoonstelling?